Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Wspólne przesłanie polskich luteran i reformowanych
Wspólne przesłanie polskich luteran i reformowanych
Ks. Bogdan Tranda
Ks. Bogdan Tranda
Ewangelicy reformowani o prawie antyaborcyjnym
Ewangelicy reformowani o prawie antyaborcyjnym
Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców
Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców
Reformowani a deklaracja o usprawiedliwieniu
Reformowani a deklaracja o usprawiedliwieniu