Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2013, s. 10

 

Od 18 do 22 września w Wilnie odbywały się konsultacje trzech Kościołów reformowanych – z Polski, Litwy i Lippe w Niemczech. Głównym tematem spotkania była 450. rocznica wydania Katechizmu Heidelberskiego i jego znaczenie dla współczesnych Kościołów reformowanych. Wspominano też wydaną 450 lat temu Biblię brzeską.

W skład delegacji polskiej weszli: prezes Synodu Ewa Jóźwiak, biskup Kościoła ks. Marek Izdebski, radca Konsystorza ks. Krzysztof Góral oraz pracownik Biblioteki Synodu Krzysztof Bandoła-Skierski.

Uczestnicy konsultacji zapoznali się z sytuacją bratnich Kościołów. O wydarzeniach w Kościele ewangelicko-reformowanym w Polsce mówił ks. bp Marek Izdebski.

Ks. sup. Ulrich Barniske (Reformierter Bund) przedstawił aktualność Katechizmu Heidelberskiego. Strona polska zaprezentowała egzemplarze reprintu Biblii brzeskiej. Krzysztof Bandoła-Skierski przedstawił recepcję Katechizmu Heidelberskiego w XVI-wiecznej Polsce i tło historyczne powstania tłumaczenia Biblii brzeskiej.

Na wydziale historycznym Uniwersytetu Wileńskiego uczestnicy konsultacji wysłuchali wykładu wygłoszonego przez prof. Alfredasa Bumblauskasa nt. reformacji i Biblii brzeskiej.

Jednym z punktów programu było uczestnictwo w imprezie „Wilno – miejsce rozwoju idei i reformacji” zorganizowanej w kościele ewangelicko-reformowanym w Wilnie, podczas której prezes Ewa Jóźwiak przekazała pozdrowienia od Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce. W uroczystości wzięła także udział delegacja ewangelików reformowanych z Białorusi.

W programie konsultacji znalazły się też: spotkanie z przedstawicielami wileńskiej parafii reformowanej, zwiedzanie miasta, wycieczka do Kiejdan, oraz spotkanie przy grillu. Kolejne konsultacje odbędą się w 2015 r. w Niemczech, a później w roku 2017 w Polsce.