Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2015, s. 6

Podpisanie „Apelu Kosciolow w Polsce o poszanowanie i swietowanie niedzieli” (fot. Michal Karski)

 

Wszystkie Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół rzymskokatolicki ogłosiły wspólny „Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”.

W apelu Kościoły zauważają, że w codziennym życiu niedziela traci swoją wyjątkowość, a praca ponad miarę odbiera temu dniu sakralny charakter. „Coraz częściej chrześcijanie są zmuszani do rezygnowania z udziału w niedzielnych nabożeństwach. A przecież po wielodniowej pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale także – jako chrześcijanin – do świętowania dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą” – czytamy w dokumencie.

Apel zachęca chrześcijan w Polsce do odkrycia na nowo wartości niedzieli oraz wspólnotowego i rodzinnego charakteru świętowania tego dnia w duchu wiary. „Jako pasterze Kościołów w Polsce wspieramy wszelkie inicjatywy społeczne, które mają na celu zachowanie świątecznego wymiaru niedzieli, przywracanie w przestrzeni społecznej jej uroczystego charakteru oraz troskę o zgodne z chrześcijańskim duchem formy niedzielnego wypoczynku. Pragniemy przy tym podkreślić, że szanujemy inne rozumienie dnia świętego” – deklarują zwierzchnicy Kościołów.

Apel jest skierowany do pracowników, pracodawców, przedstawicieli władz państwowych i wszystkich ludzi dobrej woli, by – jeśli nie jest to konieczne – nie podejmować pracy w niedzielę, nie angażować tego dnia innych do pracy, a także by zapewnić rozwiązania prawne, które uszanują prawo ludzi do niedzielnego wypoczynku i świętowania.

20 stycznia w Centrum Luterańskim w Warszawie apel podpisali zwierzchnicy polskich Kościołów: prezb. Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP), ks. sup. Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki w RP), bp M. Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP), metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) oraz abp Stanisław Gądecki (przewodniczący rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski).

„Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” to kolejny w ostatnich latach wspólny dokument ekumeniczny Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła rzymskokatolickiego. W 2000 r. podpisano dokument o wzajemnym uznawaniu chrztu, zaś w 2013 r. apel o ochronę stworzenia. Od kilku lat na akceptację Watykanu czeka dokument dotyczący małżeństw mieszanych wyznaniowo.

 

Czytaj: pełny tekst Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli