Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2015, s. 11

Kard. Kurt Koch w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Warszawa

 

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch spotkał się z prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Watykański hierarcha mówił o prymacie modlitwy w ruchu ekumenicznym oraz potrzebie współdziałania w ewangelizacji i misji.

W spotkaniu, które miało miejsce 9 grudnia w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie, wzięli udział członkowie prezydium i biura Rady, wśród nich ks. bp Marek Izdebski z Kościoła ewangelicko-reformowanego. Obecni byli też przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego.

Prezes PRE abp Jeremiasz z Kościoła prawosławnego zaprezentował gościom historię oraz działalność Rady. Kard. Kurt Koch podkreślił prymat modlitwy w ruchu ekumenicznym oraz potrzebę współdziałania w ewangelizacji i misji. Zwrócił też uwagę na męczenników jako szczególnych świadków Ewangelii. Zauważył, że obecnie jest więcej męczenników niż w I w. chrześcijaństwa, a 80 proc. represjonowanych na świecie ludzi to chrześcijanie różnych wyznań.

Wystąpienie watykańskiego hierarchy stało się przyczynkiem do dyskusji na temat współczesnych problemów ruchu ekumenicznego.