Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2015, ss. 12–14

Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2015 w Belchatowie (fot. Mariusz Goslawski)Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2015 przebiegał pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” (J 4,7). Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Brazylii. Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy brzmiały następująco: Wezwanie, Spotkanie, Wyznanie, Przełom, Pomoc, Dar, Wspólnota i Świadectwo. Podobnie jak w latach ubiegłych polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw wydały razem Polska Rada Ekumeniczna i Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

W dniu 18 stycznia w kościele rzymskokatolickim p.w. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego. Liturgii przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo z Kościoła rzymskokatolickiego, a kazanie wygłosił ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Współorganizatorami ekumenicznej modlitwy byli: ks. Andrzej Pękalski, proboszcz miejsca, i ks. Krzysztof Góral z parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie.

We wspólnej modlitwie wzięli udział m.in.: ks. Tomasz Pieczko z parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie oraz przedstawiciele Kościołów: prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, starokatolickiego mariawitów, polskokatolickiego i rzymskokatolickiego. Wśród rzymskich katolików znaleźli się też duchowni na co dzień zajmujący się ekumenizmem: ks. Mariusz Trojanowski, sekretarz metropolity częstochowskiego, i ks. Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Wprowadzając w nabożeństwo ks. Andrzej Pękalski podkreślił, że chrzest zobowiązuje chrześcijan do modlitwy o jedność. – Ta modlitwa nie jest wynalazkiem ostatniego stulecia. O tę jedność modlił się Jezus – podkreślił ks. Pękalski.

Z kolei ks. Krzysztof Góral przypomniał, że ekumenizm jest wymianą darów duchowych. – Dary duchowe wzbogacają nas wszystkich – dodał ks. Góral.

W kazaniu ks. bp Marek Izdebski zwrócił uwagę na znaczenie oddawania czci Bogu w Duchu i prawdzie. – Jezus wskazuje na właściwą drogę. Bowiem ograniczać cześć Boga do miejsc i form, to ograniczać to, co przekracza wszelkie granice – mówił bp Izdebski.

W Warszawie 19 stycznia w kościele ewangelicko-reformowanym odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które poprowadził ks. Michał Jabłoński. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Gałka z rzymskokatolickiego kościoła św. Marcina.

Parafia ewangelicko-reformowana w Żychlinie koło Konina zaprosiła na ekumeniczne modlitwy 18 stycznia. Kazanie podczas nabożeństwa prowadzonego przez gospodarza miejsca, ks. Tadeusza Jelinka, wygłosił znany i ceniony ekumenista rzymskokatolicki biskup-senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski.

Świątynię w czasie niedzielnego nabożeństwa wypełnili parafianie oraz liczni goście. Obecni byli także przedstawiciele samorządów: prezydent Konina Józef Nowicki oraz jego zastępca Sławomir Lorek, wicestarosta koniński Władysław Kocaj, a także wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki. Po raz osiemnasty, jak co roku podczas nabożeństwa śpiewali klerycy z seminarium w Lądzie.

Ks. bp Bronisław Dembowski wspominając początki ekumenicznych nabożeństw stwierdził, że od tamtych czasów zdecydowanie zmieniły się poglądy i opinie wszystkich. – Wtedy oczekiwaliśmy, że to „oni” [czyli inni chrześcijanie] powinni się zmienić. Dziś wiemy na pewno, że zmienić musimy się wszyscy – mówił.

21 stycznia w konińskim kościele rzymskokatolickim św. Wojciecha podczas mszy, której przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, kazanie wygłosił ks. Tadeusz Jelinek.

W łódzkim kościele ewangelicko-reformowanym odbyło się 21 stycznia ekumeniczne nabożeństwo pod przewodnictwem proboszcza ks. Semka Korozy. Kazanie wygłosił pastor Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Ks. Semko Koroza wygłosił w czasie Tygodnia Modlitw dwa kazania: podczas głównej mszy i podczas mszy dla niesłyszących w parafii rzymskokatolickiej św. Piotra i Pawła w Łodzi.

Wspólnym wlaniem wody do jednego naczynia przez ks. bp. Marka Izdebskiego i ks. Zbigniewa Zgodę z Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczęła się 25 stycznia msza w intencji jedności odprawiona w parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie. Uroczystość zakończyła obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym mieście. Wśród przybyłych gości byli duchowni z bełchatowskich parafii katolickich i ks. Tomasz Pieczko z parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie, władze miasta i powiatu bełchatowskiego, a także wierni różnych wyznań.

Kazanie podczas mszy wygłosił ks. bp Marek Izdebski opierając swe rozważanie na tekście z Ewangelii Jana 4,1–24. Kaznodzieja podkreślił, że spotkanie Jezusa z Samarytanką pokazuje, jak przełamywać podziały. Zdaniem duchownego tekst uczy nas pokory, szacunku i miłości, a przede wszystkim tolerancji, o którą nadal tak trudno. Łączy nas wspólny chrzest i wiara w Trójjedynego Boga, a jednoczy ta sama miłość. Zaś dobre owoce przynosi wspólne działanie, a nie realizacja własnych zamierzeń w pojedynkę.

*

Wszystkie nabożeństwa kończyły się agapami, podczas których można było nawiązać nowe znajomości i spotkać się z siostrami i braćmi z innych Kościołów.

 

Poniżej fotogaleria z nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (fot. ks. Mariusz Frukacz, Grzegorz Kamiński, PE-R w Warszawie, Mariusz Gosławski)