Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jednota 1/2015W pierwszym tegorocznym numerze JEDNOTY można przeczytać między innymi o twórczości i historii Jana Husa oraz jego wpływie na formowanie się różnych idei w latach późniejszych, myśli Karla Bartha wobec doświadczeń I wojny światowej, a także o pastorze reformowanym Ludwiku Zaunarze.

Z okazji trwającego od lipca w Kościele ewangelicko-reformowanym Roku Jana Husa JEDNOTA kontynuuje cykl artykułów poświęconych temu czeskiemu teologowi. W pierwszym tegorocznym numerze można przeczytać o jego traktacie „O Kościele”, kulisach soboru w Konstancji, na którym został skazany na śmierć, a także wpływie myśli tego średniowiecznego teologa na czeskiego intelektualistę i pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomáša Masaryka.

W najnowszej JEDNOCIE można też zapoznać się z sylwetką ks. Ludwika Zaunara, tekstem ekumenicznego „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” oraz refleksjami Karla Bartha w obliczu tragedii I wojny światowej. Ponadto w numerze relacje z ostatnich wydarzeń kościelnych i ekumenicznych w Polsce i za granicą.

Najnowszy numer JEDNOTY jak zwykle jest dostępny w wersji papierowej oraz pdf. Wszystkie artykuły można także przeczytać w serwisie internetowym jednota.pl.

Zobacz: spis treści JEDNOTY nr 1/2015

 

Kup JEDNOTĘ nr 1/2015:


Informacje o prenumeracie