Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2015, ss. 9–10

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2015 (fot. PER Zelow)
Uczestnicy Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie 2015 (fot. PER Zelów)

 

Od 19 do 26 lipca w Zelowie odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny pod hasłem „Bez ograniczeń”. Ten jubileuszowy, dziesiąty już Tydzień Ewangelizacyjny rozpoczęło tradycyjnie nabożeństwo w „Święto Kościoła w środku Polski” z udziałem biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marka Izdebskiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp. Jerzego Samca, a także stojącego na czele diecezji warszawskiej tego Kościoła ks. bp. Jana Cieślara. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. sup. Joel Ruml, zwierzchnik Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego w Republice Czeskiej (tekst kazania publikujemy tutaj). W Wieczerzy Pańskiej wzięła udział rekordowa liczba wiernych, wśród których znalazła się również liczna grupa gości z Czech. Bezpośrednio po nabożeństwie prezes Konsystorza Witold Brodziński odsłonił tablicę upamiętniającą męczeńską śmierć na stosie Jana Husa w 1415 r.

Mężczyźni przygotowujący Tydzień spotkali się w przeddzień jego rozpoczęcia, czyli w sobotę 18 lipca na „Śniadaniu mężczyzn”, po którym mieli siłę do rozkładania namiotów i sprzętu koniecznego do tygodniowej ewangelizacji.

W popołudniowych seminariach usłyszeć można było znakomitego prof. Janusza T. Maciuszkę z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, który w wykładzie zatytułowanym „To, czego ogień nie spali” przypomniał postać Jana Husa i jego dziedzictwo w reformacji Kościoła. Ks. Tomasz Pieczko w wykładzie „Święty czy nieświęty” mówił o reformatorach: Janie Husie, Marcinie Lutrze, Janie Kalwinie i Johnie Wesleyu oraz o ks. Dietrichu Bonhoefferze. Z kolei pastor Bogusław Helbina mówił o wyjątkowości Biblii. Były również seminaria na temat zdrowego żywienia przygotowane przez Astrid Gotowd. Lekarz rodzinny Piotr Jersak mówił o chorobie i cierpieniu.

Wieczorne koncerty wypełniły występy „Zelowskich Dzwonków”, Evy Henychowej (Czechy), Magdaleny Hudzieczek-Cieślar z towarzyszeniem Anastazji Wilczkowskiej (Ukraina/Polska). Wystąpiły też: chór parafii ewangelicko-augsburskiej ze Zgierza, grupa uwielbienia ze Zgierza, żydowski chór „Clil”, schola „Laudate Dominum” z Zelowa oraz zelowskie „Dzieci Wodza”. Towarzyszący koncertom news – czyli wieczorną ewangelizację – prowadził ks. Henryk Mach, proboszcz parafii luterańskiej w Białej (Bielsko-Biała).

Podczas drugiej niedzieli, zamykającej Tydzień Ewangelizacyjny, kazanie w trakcie nabożeństwa wygłosił ks. Tomasz Pieczko.

Od 20 do 25 lipca odbywały się półkolonie pod hasłem „Idąc na cały świat” dla dzieci w wieku 5–12 lat. W programie znalazły się: nauka piosenek i wersetów biblijnych, gry, quizy i zabawy.

Tydzień Ewangelizacyjny co roku gromadzi dzieci, młodzież, dorosłych i całe rodziny. Organizatorami Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie są: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany i Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie.

 

Poniżej fotorelacja z Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie (fot. PER Zelów)