Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2015, s. 14

Wizyta w parafii ewangelicko-reformowanej w Minsku (fot. Archiwum)
Spotkanie po nabożeństwie w Mińsku (fot. Archiwum)

 

Ks. Roman Lipiński odwiedził mińską parafię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Białorusi. Wizyta duchownego trwała od 26 do 29 czerwca.

Kościół Ewangelicko-Reformowany na Białorusi powstał na początku lat 90. ubiegłego wieku, a został oficjalnie zarejestrowany jako stowarzyszenie religijne na terenie Białorusi w roku 2002. Obecnie liczy 36 członków w zborze mińskim i ok. 10 w filiale w Mohylewie.

Na czele Kościoła – zgodnie z wyborem ogółu członków – stoi Rada Kościoła, której przewodniczy świecki prezbiter Alaksiej Fralou, a w obu zborach pracują dwaj diakoni po niższych studiach teologicznych (licencjat). Obaj zostali ordynowani przez duchownego z Holandii.

Wizyta przebiegła we współpracy z Alaksiejem Fralou, który przyjął ks. Lipińskiego w swoim domu i opiekował się nim podczas całego pobytu. Ks. Roman Lipiński poza nabożeństwem niedzielnym, w czasie którego wygłosił kazanie, spotkał się z duchownym z Mińska diakonem Andreyem Dylyukiem.

Podczas spotkania z wiernymi po nabożeństwie parafianie mińscy wyrażali radość z wizyty polskiego duchownego oraz nadzieję na dalsze kontakty z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP. Niektórzy wspominali kazania ks. Semka P. Korozy, który przyjeżdżał tam wraz z ks. Lechem Trandą pod koniec lat 90. i w połowie pierwszej dekady tego wieku w ramach akcji pomocy prowadzonej na Białorusi i Ukrainie przez Światowy Alians Kościołów Reformowanych.

 

Poniżej fotorelacja z wizyty w Mińsku (fot. Archiwum)