Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2015, ss. 14–15

Obrady Synodu w Lodzi (fot. mk)
Obrady Synodu w Łodzi (fot. mk)

 

Podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przyjęto budżet na 2016 r. Dyskutowano też o kryzysie uchodźczym w Europie i nasilających się nastrojach ksenofobicznych.

Obrady Synodu miały miejsce 28 listopada w Łodzi. Głównym tematem posiedzenia było omówienie i przyjęcie preliminarza budżetowego Kościoła na rok 2016. Dyskutowano m.in. o podwyżkach dla pracowników Kościoła, dotacjach na działalność duszpasterską oraz wydawanie JEDNOTY, kosztach związanych z udziałem w przyszłorocznym Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej w Budapeszcie. Synod przyjął budżet na 2016 r.

Synodałowie dyskutowali również o kryzysie uchodźczym, jaki ma obecnie miejsce w Europie. Ks. Roman Lipiński przedstawił zebranym sytuację w Syrii. Ks. Michał Jabłoński opowiadał o spotkaniu z uchodźcami i imigrantami, które we wrześniu odbyło się w warszawskiej parafii reformowanej (pisaliśmy o tym tutaj). – Planujemy zorganizować podobne spotkanie na temat islamu. Chcemy zaprosić warszawskiego imama – mówił duchowny.

Podczas obrad zastanawiano się, czy Synod powinien wydać oświadczenie w sprawie uchodźców. Piotr Niewieczerzał stwierdził, że prawdziwym problemem w Polsce nie jest kwestia przyjęcia uchodźców, ale narastająca mowa nienawiści wobec obcych. Sugerował, że oświadczenie powinno dotyczyć właśnie tego problemu. – Jako chrześcijanie mamy obowiązek wypowiadać się na ten temat – podkreślił. Janusz Kula zauważył, że w kontekście stosunku do uchodźców należy odróżnić strach od nienawiści. Synodałowie podjęli uchwałę, w której zobowiązali komisję problemową do przygotowania na kolejne posiedzenie Synodu projektu opinii Kościoła na temat mowy nienawiści i zachowań ksenofobicznych w stosunku do różnych grup etnicznych i religijnych.

Postanowiono również przedłużyć termin spłaty pożyczki, jaką parafia w Zelowie zaciągnęła w Konsystorzu Kościoła. Synodałowie dyskutowali też o stażach studentów teologii w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP oraz o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej czasopisma „Liberté” o zniesieniu finansowania przez państwo nauczania religii.

W 2016 r. Synod zbierze się dwukrotnie. Od 23 do 24 kwietnia będzie obradował w Kleszczowie i będzie to posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze. Od 14 do 16 października Synod będzie obradował wspólnie z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Cieszynie i w ten sposób Kościoły wspólnie uczczą jubileusz reformacji.