Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2015, s. 32

ks. Zdzislaw Tranda (fot. mk)Z okazji 90. urodzin ks. Zdzisława Trandy w warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej odbyły się dwie uroczystości. 6 grudnia jubilat świętował z przedstawicielami parafii reformowanych z całej Polski. Natomiast 12 grudnia miało miejsce spotkanie zarówno ze współwyznawcami, jak i reprezentantami innych Kościołów. Zakończyło się ono nabożeństwem ekumenicznym w warszawskim kościele. – Dziś jest tu wielu przyjaciół ks. Zdzisława Trandy z innych Kościołów, dla których jest on, tak jak dla swoich współwyznawców, postacią ważną i wiarygodną. Ciągle jesteś, księże biskupie, punktem odniesienia dla nas wszystkich – powiedział w kazaniu obecny biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski.

 

Poniżej fotorelacja z tych uroczystości (fot. Piotr Stickel, mk)