Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2016, s. 8

Palac Prezydencki w Warszawie (fot. mk)
Pałac Prezydencki w Warszawie (fot. mk)

 

W spotkaniu noworocznym prezydenta Andrzeja Dudy z reprezentantami związków wyznaniowych w Polsce uczestniczyła delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP z ks. bp. Markiem Izdebskim i prezes Synodu dr Ewą Jóźwiak.

Spotkanie miało miejsce 14 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. – Abyśmy w możliwie najlepszy sposób umieli w sobie i w innych poszukiwać dobra. I abyśmy się nie bali mówić o tym, co dobre i co potrzebne – życzył prezydent uczestnikom spotkania. Andrzej Duda podkreślił, że dobre współistnienie ludzi różnych wyznań i religii, wierzących w tego samego Boga, jest w Polsce wielowiekową tradycją.

– Chociaż tworzymy wspólnoty religijne, wspólnoty wyznaniowe, to poprzez ich wartości i elementy wspólne tworzymy także wielką wspólnotę ludzi wierzących. Ale tworzymy też wielką wspólnotę obywateli Rzeczpospolitej, patriotów – powiedział prezydent. Podkreślił, że łączy nas to, co nakazuje nam Pan Bóg: miłość bliźniego, wzajemny szacunek i obowiązek ludzi religijnych, aby budować lepszy świat, z uwzględnieniem bliźniego i zrozumieniem jego sposobu myślenia.

Życzenia w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego przekazał prymas Polski abp Wojciech Polak. W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej głos zabrał jej prezes abp Jeremiasz. Odniósł się do kryzysu uchodźczego i stwierdził, że wierzący w Boga mogą pomóc znaleźć właściwe rozwiązanie tego kryzysu. – Ludzie wierzący dążą do tego, aby żyć sprawiedliwie, być ludźmi, którzy mówią prawdę, nic nie upiększając, ale i nie dramatyzując. To nasza propozycja na kryzys migracyjny – powiedział. Prezes PRE zaapelował też, by poszukiwać drogi człowieka sprawiedliwego, która prowadzi do zniwelowania pojęcia wrogości.

W imieniu środowiska żydowskiego głos zabrał naczelny rabin Polski Michael Schudrich, a w imieniu polskich muzułmanów – mufti Tomasz Miśkiewicz. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także Kościołów adwentystycznego, greckokatolickiego, rzymskokatolickiego i zielonoświątkowego oraz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich i Muzułmańskiego Związku Religijnego.

źródło: KAI/IAR/prezydent.pl

 

Poniżej fotorelacja ze spotkania (fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP, Ewa Jóźwiak)