Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2016, s. 36

Swiatowy Dzien Modlitwy w Kleszczowie (fot. Wladyslaw Scholl)W ramach Światowego Dnia Modlitwy 4 marca parafie ewangelicko-reformowane w Kleszczowie i Warszawie zorganizowały nabożeństwa ekumeniczne. Tegoroczną liturgię przygotowały chrześcijanki z Kuby.

Hasłem Światowego Dnia Modlitwy 2016 były słowa „Przyjmując dzieci, Mnie przyjmujecie”. Kazanie w Kleszczowie wygłosiła Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i redaktor naczelna JEDNOTY (publikujemy je tutaj). W Warszawie kaznodziejką była Hanna Tranda, nauczycielka akademicka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i kierowniczka Szkoły Niedzielnej w stołecznej parafii.

fot. Władysław Scholl

 

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia

 

Kleszczów (fot. Władysław Scholl)

 

Warszawa (fot. PER Warszawa)