Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2016, s. 9

Zjazd Gnieznienski 2016 - ks. Roman Lipinski (fot. Michal Karski)Pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” odbył się od 11 do 13 marca X Zjazd Gnieźnieński. Wymiar ekumeniczny tegorocznego Zjazdu w warstwie referatowo-dyskusyjnej był mniejszy niż poprzednim razem. Ciekawym wydarzeniem ekumenicznym było natomiast nabożeństwo dziękczynno-pokutne.

Odbyły się tylko dwa panele stricte ekumeniczne. Pierwszy był zatytułowany „Co zrobiliśmy/zrobimy z naszym chrztem?” i wzięli w nim udział luteranin ks. bp Marcin Hintz, prawosławny abp Jeremiasz oraz rzymski katolik ks. bp Grzegorz Ryś. Paneliści zwracali uwagę, że na tle innych krajów polskie chrześcijaństwo jest w niezłej kondycji, co nie znaczy, że nie mogłoby być w lepszej. Luterański duchowny ubolewał nad podziałem dóbr w Polsce. – Bolączką społeczeństwa polskiego jest to, że ludzie chcą wszystko zagarniać dla siebie, nie umieją się dzielić. To potrafią robić społeczeństwa Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych – powiedział.

W drugim ekumenicznym panelu na temat „Chrześcijanie w oczach innych” wzięli udział prof. Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, oraz Andrzej Saramowicz, muzułmański współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Mówiono o dialogu międzyreligijnym, wzajemnym postrzeganiu, a także ujmujących i irytujących rzeczach w chrześcijaństwie. – Jest zasługą chrześcijaństwa, że kategorie myślenia biblijnego są obecne na całym świecie. Dzięki chrześcijanom cały świat się dowiedział, że prawdziwy Bóg to Bóg Izraela – powiedział Stanisław Krajewski. Andrzej Saramowicz docenił zaś chrześcijaństwo za przechowanie nauk Jezusa. Paneliści stwierdzili, że irytuje ich w chrześcijaństwie imperializm religijny i przekonanie o monopolu na prawdę.

Z dużą wrażliwością ekumeniczną zostało przygotowane nabożeństwo dziękczynno-pokutne, nazwane przez organizatorów rachunkiem sumienia polskiego chrześcijaństwa. Jednym z elementów liturgii był obrzęd obmycia. Każdy po symbolicznym obmyciu rąk, twarzy i oczu otrzymywał biały szal. W nabożeństwie i całym Zjeździe wzięli udział przedstawiciele wszystkich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Kościół ewangelicko-reformowany reprezentowali ks. bp Marek Izdebski, ks. Roman Lipiński oraz ks. Semko Koroza, który był jednym z trzech kapelanów Zjazdu.

 

Na zdjęciu: ks. Roman Lipiński podczas nabożeństwa dziękczynno-pokutnego w katedrze gnieźnieńskiej (fot. Michał Karski)