Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2016, s. 10

swkr logoPod hasłem „Służba potrzebom świata. Misja i zbawienie” miała miejsce w grudniu 2015 r. w Centrum Kultury St. Paul w Antalii (Turcja) druga runda spotkań dialogu reformowano-zielonoświątkowego.

Dokumenty przygotowane przez obie strony dialogu przedstawili Veli-Matti Kärkkäinen (zielonoświątkowiec) i Setri Nyomi (ewangelik reformowany). Po ukazaniu, że misja znajduje się w centrum zielonoświątkowej duchowości, Veli-Matti Kärkkäinen podkreślił czynniki teologiczne, które tworzą i podtrzymują misyjność zielonoświątkowców, czyli: głoszenie dobrej nowiny zorientowane chrystocenterycznie, eschatologiczna pilność i duch inicjacji.

Dyskusja na temat prezentacji obejmowała tematy takie jak: ewangelizacja i głoszenie, troska i opieka społeczna oraz działalność misyjna. Kärkkäinen zajmował się również tym, co nazwał „największym wyzwaniem misji zielonoświątkowej”, czyli religijnym pluralizmem i relacjami międzyreligijnymi. Na koniec prezentacji zaproponował pewną samokrytyczną refleksję na temat potencjalnych zobowiązań i luk, które mogą się pojawić w postrzeganiu i zrozumieniu misji zielonoświątkowej.

Setri Nyomi przedstawił koncepcję misji i zbawienia z reformowanej perspektywy. Następnie przybliżył poglądy na temat relacji między nimi, wskazując na trzy elementy misji uznawane za ważne dla większości Kościołów afrykańskich. Jego zdaniem chrześcijanie odpowiadając na wiele sposobów na miłość Boga, wypełniają wezwanie Pana, aby być solą ziemi i światłem swoich społeczności (Mt 5,13–16). Przywołał postać Jana Kalwina, by zilustrować reformowane zainteresowanie kwestiami sprawiedliwości, w tym dbałość o środowisko. Stwierdził, że dla ewangelików reformowanych wdzięczność Bogu za dzieło zbawienia prowadzi do chęci zaangażowania się w misję Bożą (missio Dei).

W ciągu pierwszych dwóch dni spotkania zespoły omówiły oba dokumenty na posiedzeniu plenarnym. Zespół zielonoświątkowy postawił pytania, które koncentrują się na roli ewangelizacji rozumianej jako głoszenie w pracy misyjnej. Pytano też o misję, której celem jest konwersja, i o motywację misji kierowanej do migrantów i uchodźców. Pytania z reformowanej strony skupiały się na treści i znaczeniu zbawienia, zaproszeniu do wiary, kwestii prozelityzmu, miejscu dialogu z ludźmi innych wyznań w zielonoświątkowym rozumieniu oraz relacji między misją i ewangelizacją.

Dialog zainaugurowano 17 listopada 2014 r. w miejscowości Berekfurdo (Węgry).