Drukuj
NR 2/2016, s. 12

fot. Artur Jemielita

 

Ponad dwadzieścioro młodych teologów z różnych uczelni zaprezentowało wyniki swoich badań podczas I Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Teologów. Tematyka wystąpień była bardzo szeroka i zahaczała nie tylko o teologię, ale również socjologię, filozofię czy psychologię. JEDNOTA była jednym z patronów tego wydarzenia.

Konferencja odbyła się 27 maja w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). Została zorganizowana przez samorządy studenckie ChAT i Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Jej celem była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów i doktorantów w zakresie teologii, religioznawstwa i nauk społecznych.

W programie przewidziano ponad dwadzieścia piętnastominutowych wystąpień. Tematyka prezentacji była bardzo szeroka. Dotyczyła m.in. historii Kościoła, diakonii, dogmatyki, duszpasterstwa, sakramentów, liturgiki, stereotypów narodowościowych i wyznaniowych, konfliktów religijnych, religijności. Wśród prelegentów byli luteranie, reformowani, rzymscy katolicy, mariawici, prawosławni, a także przedstawiciele tradycji ewangelikalnej.

Konferencja zakończyła się mszą świętą w Kościele mariawickim oraz spotkaniem integracyjnym w tamtejszej parafii. Najlepsze referaty, które spełnią wymagania redakcyjne i recenzenckie, mają być opublikowane w „Roczniku Teologicznym” ChAT oraz w „Theologica Wratislaviensia” wydawanym przez EWST.