Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2016, s. 11

Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce (fot. Ewa Jozwiak)
Przyznanie okolicznościowego medalu Towarzystwa Biblijnego ks. Zdzisławowi Trandzie (fot. Ewa Jóźwiak)

 

– Towarzystwa Biblijne były swego rodzaju pierwszym ruchem ekumenicznym, powstałym na bazie ruchu przebudzeniowego – mówiła dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs podczas obchodów 200. rocznicy utworzenia tej ekumenicznej organizacji. Uroczystości jubileuszowe były też okazją do prezentacji najnowszego tomu przekładu ekumenicznego Starego Testamentu – Ksiąg Historycznych.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się 3 czerwca koncertem Beaty Bednarz w kościele zielonoświątkowym w Warszawie. Następnego dnia Towarzystwo Biblijne w Polsce (TB) zaprosiło do Biblioteki Narodowej na sesję popularnonaukową. O historii TB mówiła jej dyrektor Małgorzata Platajs. – Można powiedzieć, że Towarzystwa Biblijne były swego rodzaju pierwszym ruchem ekumenicznym, powstałym na bazie ruchu przebudzeniowego – zauważyła. Głos zabierali również prezes TB ks. bp Edward Puślecki, reprezentanci organizacji współpracujących z Towarzystwem Biblijnym w Polsce – Jutta Henner z Austriackiego Towarzystwa Biblijnego i ks. Jan Stefanów ze Zgromadzenia Katolickiej Federacji Biblijnej, a także prof. Janusz Maciuszko, który przedstawił wybrane sylwetki biblistów i tłumaczy współpracujących z TB.

W Bibliotece Narodowej zaprezentowano również najnowsze wydawnictwo Towarzystwa Biblijnego w Polsce – przekład ekumeniczny Ksiąg Historycznych Starego Testamentu. Po Księgach Dydaktycznych, Deuterokanonicznych i Pięcioksięgu to już czwarty tom Starego Testamentu w tym przekładzie. Do wydania została już tylko część z Księgami Prorockimi – być może stanie się to jeszcze w tym roku. W ten sposób zakończony zostanie projekt przekładu ekumenicznego Biblii, który Towarzystwo Biblijne w Polsce rozpoczęło w 1995 r. O tomie zawierającym Księgi Historyczne mówił Jerzy Betlejko, członek redakcji naukowej przekładu. Opowiadał także, jak wyglądają kolejne etapy prac nad przekładem: tłumaczenie, redakcja, konsultacje.

W związku z jubileuszem Towarzystwo Biblijne w Polsce uhonorowało zasłużone osoby dla tej organizacji. Okolicznościowe medale otrzymali: Barbara Enholc-Narzyńska (była wieloletnia dyrektor TB), ks. bp Zdzisław Tranda (były przewodniczący Komitetu Krajowego TB), Emma Nawrocka (wieloletni pracownik TB), a także wspomniani już wcześniej Jutta Henner i ks. Jan Stefanów.

Obchody jubileuszowe zakończyły się ekumenicznym nabożeństwem dziękczynnym, które odbyło się 5 czerwca w kościele luterańskim Św. Trójcy w Warszawie. Kazania wygłosili ks. abp Marian Gołębiewski z Kościoła rzymskokatolickiego i ks. bp Edward Puślecki w Kościoła ewangelicko-metodystycznego. Zebrano również ofiarę na pomoc dla Towarzystwa Biblijnego na Białorusi. Na płocie kościoła luterańskiego Św. Trójcy została zainstalowana wystawa prezentująca działalność TB.