Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Podpisanie przeslania Kosciolow w Polsce w sprawie uchodzcow (fot. Eliza Bartkiewicz / BP KEP)
Przedstawiciele Kościołów po podpisaniu przesłania w sprawie uchodźców (fot. Eliza Bartkiewicz / BP KEP)

„Zadaniem Kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek chrześcijan do innych ludzi od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym” – czytamy w „Przesłaniu Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”.

Tekst przesłania podpisali przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski 30 czerwca w siedzibie Episkopatu w Warszawie.

„Narody Europy i Kościoły stoją przed ogromnym wyzwaniem, którym jest kryzys migracyjny” – piszą sygnatariusze przesłania i przywołują w tym kontekście biblijne przykłady uchodźctwa – Abrahama, Jakuba oraz Jezusa i jego rodziny. Podkreślają, że Kościoły powinny wychowywać do niesienia pomocy ludziom, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami czy śmiercią. Odwołują się też do historii, wymieniając przykłady udzielania w Polsce gościny uciekającym, jak też doświadczania jej przez Polaków w innych krajach. Podtrzymywanie gościnności „i wychowywanie do niej powinno być wyrazem chrześcijańskiej wrażliwości i narodowej tradycji” – zwracają uwagę.

W dokumencie czytamy też, że w rozwiązaniu problemu migracyjnego „[p]otrzebna jest hojność i roztropność, otwarcie serca i ustanowienie praw gwarantujących poszanowanie godności własnych obywateli i tych, którzy proszą o pomoc”. Przedstawiciele Kościołów zachęcają chrześcijan do współpracy z władzą państwową i organizacjami społecznymi w zakresie rozwiązania tego problemu. Podkreślają, że pomocą należy objąć zarówno tych, którzy pozostali na terenach objętych konfliktem, jak i tych, którzy zdecydowali się uciekać przed zagrożeniem. „Wzywamy wiernych naszych Kościołów, aby trwali w modlitwie i świadczyli pomoc potrzebującym. Nie ustawajmy w dążeniu do przezwyciężenia zaistniałego kryzysu” – czytamy w przesłaniu.

W imieniu Kościołów przesłanie podpisali: pastor Leszek Wakuła (prezbiter okręgu centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP), ks. bp Jerzy Samiec (biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP), ks. sup. Andrzej Malicki (superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP), ks. bp Marek Izdebski (biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP), ks. bp Wiktor Wysoczański (biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP), ks. bp M. Karol Babi (biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP), metropolita Sawa (prawosławny metropolita warszawski i całej Polski) oraz ks. abp Stanisław Gądecki (przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski).

Po podpisaniu przesłania odbyła się konferencja prasowa na temat tego dokumentu. – Najważniejszym motywem przesłania jest pytanie o to, co robić, aby udzielić pomocy uchodźcom. Nawet gdyby 60–80 proc. społeczeństwa było przeciwne uchodźcom, Kościół nie może powiedzieć jak politycy: „ludzie tego nie chcą, więc tego nie zrobimy” – podkreślił ks. abp Stanisław Gądecki. Wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec odniósł się do pytania, dlaczego przesłanie w sprawie uchodźców zostało ogłoszone dopiero teraz. – Moim zdaniem to przesłanie nie pojawia się zbyt późno. Jest ono wynikiem wielostronnych konsultacji prowadzonych w celu wypracowania jasnego, ale i wyważonego w swojej treści dokumentu – wyjaśniał.

 

Czytaj: tekst „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”