Drukuj

NR 2/2016, ss. 8–10

Festiwal „Weite Wirkt” 2016 – koncert „Zelowskich Dzwonkow” (fot. PER Zelow)
Festiwal „Weite Wirkt” 2016 – koncert „Zelowskich Dzwonków” (fot. PER Zelów)

 

Zbliżający się Rok Reformacji był inspiracją dla organizatorów Festiwalu „Weite wirkt” przygotowanego przez trzy ewangelickie Kościoły krajowe: Ewangelicki Kościół w Westfalii, Ewangelicki Kościół Krajowy w Nadrenii oraz Kościół Krajowy Lippe.

Halle

Głównym organizatorem Festiwalu „Weite wirkt” na stadionie Gerry Webera w westfalskim Halle od 6 do 8 maja był Ewangelicki Kościół w Westfalii, który jest Kościołem partnerskim Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Kościół Westfalii utrzymuje również oficjalne relacje z Polską Radą Ekumeniczną (PRE).

Do Halle przybyła polska delegacja – ks. Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej, Anna Wrzesińska, kierownik Kancelarii Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a także ks. Roman Lipiński i Elżbieta Byrtek, reprezentujący komisje Polskiej Rady Ekumenicznej.

Polscy ewangelicy wzięli udział w inauguracji festiwalu, a także w dwóch dyskusjach panelowych. Pierwsza z udziałem przedstawicieli Kościoła Anglii, Kościoła Szkocji, dwóch Kościołów ewangelickich na Węgrzech, Kościoła Waldensów we Włoszech i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poświęcona była kryzysowi europejskiemu, m.in. w kontekście referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, problemu uchodźczego oraz rosnącej fali nacjonalizmów na Starym Kontynencie. Kościół luterański w Polsce reprezentował ks. bp Jerzy Samiec. Druga dyskusja panelowa poświęcona była sytuacji ekumenicznej w Polsce – wyzwaniom Kościołów mniejszościowych, współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, diakonijnej między Kościołami członkowskimi PRE oraz z Kościołem rzymskokatolickim. Wzięli w niej udział: Ewa Jóźwiak, ks. Roman Lipiński, Anna Wrzesińska, Wanda Falk i Elżbieta Byrtek.

Obydwa Kościoły ewangelickie reprezentowane były przy jednym z ponad 140 stoisk informacyjnych. Rozmową zainteresowani byli nie tylko niemieccy ewangelicy, ale i luteranie z Afryki i Azji, którzy przybyli do Halle na zaproszenie Ewangelickiego Kościoła Westfalii. Polska delegacja uczestniczyła również w imponującym oratorium „Peacemakers”, w którym zaśpiewało ok. 1000 chórzystów pochodzących z różnych krajów.

W niedzielę odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosiła ks. Annette Kurschus, a w liturgię włączyli się ewangelicy różnych wyznań, a także przedstawiciele tradycji rzymskokatolickiej i prawosławnej. Ważnym momentem nabożeństwa była tzw. liturgia wody (Wasserliturgie), której celem było wskazanie na jednoczące wszystkich wyznawców Chrystusa przymierze zawarte w sakramencie chrztu. Uczestnicy przekazywali sobie naczynie komunijne z krzyżem jerozolimskim. W naczyniu zamiast wina znajdowała się woda. Podczas przekazywania „kielicha” każdy maczał palce w wodzie i wypowiadając słowa błogosławieństwa czynił znak krzyża na dłoniach lub czole osoby stojącej obok.

Mülheim

W Nadrenii, w Mülheim, zaplanowano festiwal na 15 maja – Święto Zesłania Ducha Świętego. Spotkanie rozpoczęło uroczyste nabożeństwo, które mimo zmieniającej się aury odbyło się w ogrodach przy ratuszu. Wzięli w nim udział goście z Polski: ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, oraz Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Podczas nabożeństwa kazanie wygłosiła ks. Barbara Rudolph, nadradca z Kościoła w Nadrenii, odpowiedzialna za kontakty ekumeniczne. W nawiązaniu do wydarzeń w dniu Zesłania Ducha Świętego, zwróciła uwagę na uczniów, którzy po wniebowstąpieniu Jezusa mogli poczuć się opuszczeni. – Takie uczucie nie jest obce też ludziom współczesnym, którzy w trudnych sytuacjach życiowych pytają, w jaki sposób Bóg może im pomóc. Bóg jest obecny, lecz nie jest biernym obserwatorem – On działa w mocy Ducha Świętego. Ta moc Ducha Świętego, mimo swej potęgi, nie zmusza uczniów do niczego, lecz uświadamia im Bożą miłość, która dodaje im odwagi, oraz Bożą obecność, która pozwala im patrzeć w przyszłość. Uczniowie zyskują też pewność siebie, która pozwoli im wyruszyć w świat, by mówić o Jezusie, gdyż moc Ducha sprawia, że pokój, w którym się zgromadzili, staje się za mały. Bóg poszerza horyzont uczniów, podobnie jak pozwala spojrzeć dalej i głębiej swoim współczesnym uczniom. Moc Ewangelii pokonuje też dzisiejsze bariery, łączy ludzi i kontynenty, uwrażliwia nas na potrzeby ludzi obcych i dalekich – mówiła.

Lippe

Od 17 do 22 maja na zaproszenie Krajowego Kościoła Lippe gościła w Detmold delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Z ks. bp. Markiem Izdebskim Kościół reprezentowało czternaścioro młodych ludzi z zespołu „Zelowskie Dzwonki”, dyrygent zespołu Anna Kimmer, ks. Tomasz Pieczko i Jolanta Pospiszył.

Z kolei w wyjeździe do Talle uczestniczyli: ks. Krzysztof Góral, proboszcz parafii w Kleszczowie i Lesław Jańczak, członek Kolegium Kościelnego, którzy mieli rozpocząć działania pozyskania partnera parafialnego.

W środę, 18 maja, delegacja kościelna uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli wielu Kościołów protestanckich z całego świata (m.in. z Papui Nowej Gwinei, Ghany), które odbywało się w sali koncertowej w Bad Salzuflen.

Zespół „Zelowskich Dzwonków” zagrał jeden utwór na rozpoczęcie spotkania i dał dziesięciominutowy koncert po przemówieniach gości. Później występowały zespoły z Papui Nowej Gwinei, Ghany i Niemiec.

W czwartek, 19 maja, ks. bp Marek Izdebski i ks. Krzysztof Góral wzięli udział w odbywających się w Detmold ekumenicznych konsultacjach wraz z innymi gośćmi Kościoła Lippe z partnerskich Kościołów. Konsultacje odbywały się pod hasłem „My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy” (Dz. 4,20).

W czwartek zespół „Zelowskie Dzwonki” dał godzinny koncert w starym kościele w Talle. Koncert został nagrany przez jednego ze słuchaczy, który sprezentował dzwonkarzom pięciopłytowe nagranie. Piątek był dniem wolnym od koncertów, poświęconym na zwiedzanie miasteczka Lemgo. Podczas spotkania z zastępczynią burmistrza miasta młodzi muzycy mieli okazję wysłuchać opowieści o regionie. Na zakończenie zrobiono wspólne zdjęcie.

W sobotę wszyscy uczestniczyli w 3. Ekumenicznym Święcie Kościoła. Dzwonkarze zagrali 45-minutowy koncert na wolnym powietrzu, który cieszył się dużym zainteresowaniem, oraz wykonał dodatkowo cztery utwory na dużej scenie podczas końcowej modlitwy.

Pobyt zakończyło niedzielne nabożeństwo w Talle, podczas którego ks. bp Marek Izdebski wygłosił kazanie, ks. Krzysztof Góral – pozdrowienie, a dzwonkarze wykonali kilka utworów.

*

Projekt „Weite wirkt” realizowany był na terenie Kościołów krajowych Nadrenii, Westfalii i Lippe, biorących udział w tym przedsięwzięciu. Festiwal w Westfalii odwiedziło ok. 25 tys. osób.

 

Poniżej fotorelacja z Festiwalu „Weite Wirkt” (fot. luter2017.pl / archiwum Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej / PER Zelów)