Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2016, s. 12
Zgromadzenie Ogolne Polskiej Rady Ekumenicznej 2016 (fot. PRE)
(fot. PRE)

 

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowy Zarząd tej ekumenicznej organizacji. Prezesem został bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W skład Zarządu wszedł również biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski.

Zgromadzenie Ogólne obradowało 31 sierpnia w Centrum Luterańskim w Warszawie. W tym roku skończyła się kadencja poprzedniego Zarządu. Odchodzący prezes PRE abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego podkreślił w swym krótkim przemówieniu, że praca ekumeniczna powinna się opierać na trzech filarach: modlitwie, wspólnej pracy teologicznej oraz wzajemnej pomocy.

Elektorzy Kościołów członkowskich PRE wybrali jej nowe władze. Nowym prezesem został bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Ponadto do Zarządu weszli: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP) – wiceprezesi, bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP) – sekretarz oraz bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP) – skarbnik. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: ks. Andrzej Gontarek, ks. Andrzej Lewczak, ks. Roman Lipiński, ks. Dominik Miller (przewodniczący) oraz ks. Jan Ostryk.

Druga część obrad Zgromadzenia Ogólnego była poświęcona 70-leciu Polskiej Rady Ekumenicznej. Refleksją na temat PRE i ruchu ekumenicznego podzielił się ks. Edward Puślecki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego (tekst wystąpienia publikujemy tutaj). Zwrócił uwagę, że obecnie ekumenizm potrzebuje złapania nowego oddechu. – Ekumenia nie powinna uspokajać, powinna inspirować i pozytywnie drażnić – podkreślał.

Na koniec Zgromadzenia głos zabrał nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. Mówił m.in. o swojej wizji działania PRE. – Jestem przekonany, że słowo „dialog” jest kluczowym w opisie tego, czym jest Polska Rada Ekumeniczna i czym zamierza nadal być – powiedział. Podkreślił, że rozmowa i dialog są najskuteczniejszą drogą do wzajemnego poznania. – Brak wzajemnego poznania prowadzi do niezrozumienia, rodzi obawy, często prowadzi do przypisywania drugiej stronie zachowań czy intencji, które wcale nie mają miejsca – przekonywał.

Bp Samiec wyliczył główne zadania stojące przed Polską Radą Ekumeniczną: rozwijanie dialogu w różnych przestrzeniach i konfiguracjach, prowadzenie pracy teologicznej, pojednanie z sąsiadami ze wschodu i działania na rzecz pojednania między nimi, rozwój umiejętności w prowadzaniu moderacji, negocjacji, superwizji i duszpasterstwa oraz wstawianie się za słabszymi (wywiad z bp. Samcem publikujemy tutaj).

 

Na zdjęciach poniżej:

  1. Witold Brodziński, elektor Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, oddaje głos (fot. Ewa Jóźwiak);
  2. Prezydium PRE po Zgromadzeniu Ogólnym 2016, od lewej: bp Marek Izdebski, Małgorzata Platajs, pastor Mateusz Wichary, abp Abel, metropolita Sawa, bp Jerzy Samiec, bp M. Karol Babi, bp Andrzej Malicki i bp Wiktor Wysoczański (fot. Ewa Jóźwiak);
  3. Nowy Zarząd PRE, od lewej: bp Marek Izdebski, abp Abel, bp Jerzy Samiec, bp M. Karol Babi i bp Andrzej Malicki (fot. PRE).