Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2016, ss. 7–9

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2016 (fot. PER Zelow)
Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie 2016. Seminarium prowadzone przez Martę Borkowską (fot. PER Zelów)

 

Minął kolejny Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie (TEZ), który w tym roku trwał od 18 do 24 lipca. Był to czas zaangażowania, pełnego wysiłku, jednocześnie czas dobry, budujący.

Zelowskie Tygodnie są organizowane przez Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Zelowie we współpracy z dzięgielowskim Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i warszawską diecezją tego Kościoła.

Każdy Tydzień Ewangelizacyjny (ten w Dzięgielowie, jak i w Zelowie) ma swoje hasło biblijne, nadające niejako ton przesłaniom, które organizatorzy chcą w jego trakcie proponować. Hasłem tegorocznego Tygodnia były słowa z Izajasza 66,13a: „Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał”. Bóg jest tym, który troszczy się o nas w każdym, najbardziej konkretnym momencie historii naszego życia, z czułością wspierając, kierując, pocieszając…

Każdy z nas potrzebuje Bożego pocieszenia i umocnienia. Człowiek pragnie być akceptowany i kochany. Otoczony miłością i zrozumieniem rozwija się i jest szczęśliwy. Nawet jeśli świat jest raniący, to miłość jest uzdrawiająca. Jedynym źródłem miłości jest Bóg, a warunkiem czerpania z Jego miłości jest konsekwentny i wierny wybór Jezusa Chrystusa i Jego Słowa.

Niedziela otwierająca każdy TEZ jest szczególnym dniem spotkania, nazywanym tradycyjnie Świętem Kościoła w środku Polski. Nabożeństwo główne (na przemian według liturgii reformowanej bądź luterańskiej) z Wieczerzą Pańską, gromadzi razem wiernych z dwóch bratnich Kościołów. Szczególnie cieszymy się obecnością sióstr i braci z różnych parafii ewangelicko-reformowanych, z którymi przecież tak rzadko mamy okazję przeżywać wspólnotowy czas modlitwy i rozważania Słowa.

W tym roku nabożeństwo według liturgii reformowanej zgromadziło ponad 250 osób, co jak na warunki zelowskie jest sporym osiągnięciem. Dziękujemy Bogu za ten czas. Dziękujemy za obecność prezes Synodu Kościoła Ewie Jóźwiak, prezesowi Konsystorza Witoldowi Brodzińskiemu i obu biskupom: ks. Markowi Izdebskiemu, biskupowi Kościoła ewangelicko-reformowanego i ks. Janowi Cieślarowi, biskupowi diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

W poszczególne dni Tygodnia zajęcia odbywały się w porządku następującym:

1. Rano, dla dzieci – Półkolonie Biblijne. Ich uczestnikami były nie tylko dzieci ze zboru zelowskiego oraz z kolonii kościelnych, które odbywały się – w tym samym czasie – na terenie parafii zelowskiej, ale także dzieci „z miasta” (katolickie, bądź bez określonej przynależności konfesyjnej). Traktujemy tę wakacyjną propozycję zajęć nie tylko i wyłącznie jako czas dobrej zabawy dla dzieci (choć oczywiście w programie nie brakowało różnych gier), ale przede wszystkim jako głoszenie Ewangelii dzieciom w sposób dla nich właściwy tematycznie i metodycznie. Tematem tegorocznych półkolonii była „Droga do Boga”. Każdego dnia spotykało się ok. 90 dzieci, co daje wyobrażenie o wysiłku, jakiego wymagała praca z nimi… Szczególnie chcę podkreślić zaangażowanie młodzieży zelowskiej, zarówno ewangelickiej, jak i katolickiej, w pracę z dziećmi na półkoloniach. Zelów jest chyba jednym z niewielu miejsc, gdzie ponad 20 młodych ludzi, niezależnie od wyznania, oddaje przez tydzień swój czas wakacyjny (za darmo!) pracy z dziećmi, które nie zawsze są łatwe w prowadzeniu.

2. Po południu, o godz. 17.00 odbywały się seminaria tematyczne. Każde z nich obejmowało 45–60-minutową prezentację tematu, po którym następował czas na dyskusję.

3. Wieczorem, od godz. 19.00 miały miejsce koncerty chrześcijańskie i krótkie, 30–40-minutowe zwiastowanie, które w tym roku proponował ks. Dariusz Tomczak, proboszcz parafii w Eupen (Zjednoczony Protestancki Kościół Belgii).

Tematykę proponowanych zajęć popołudniowych i wieczornych można byłoby podzielić na trzy części. Pierwsza to indywidualna relacja ze Stwórcą, następnie osoba Jezusa Chrystusa oraz kim on jest dla każdego z nas (nasz grzech i rola nawrócenia).

Kolejna część to relacje z drugim człowiekiem, bycie we wspólnocie, odpowiedzialność i zaangażowanie osobiste; również zrozumienie wspólnoty, którą wybieramy, jej specyfiki i charakteru (tu bardzo ciekawym i nadającym ton było seminarium „Co odziedziczyliśmy? – czyli dziedzictwo ewangelików w centralnej Polsce”, poprowadzone przez ks. bp. Jana Cieślara).

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2016 (fot. PER Zelow)
Koncert (fot. PER Zelów)

Trzecia część dotyczyła bardzo istotnych i aktualnych tematów, z którymi zmaga się wielu z nas, jak np.: Jaki autorytet pełni (i czy go pełni nadal) Słowo Boże – Biblia – w naszym życiu osobistym i wspólnotowym (prowadząca: Marta Borkowska); Jakie ma znaczenie i jaką rolę pełni pieniądz, zarówno w życiu rodziny chrześcijańskiej, jak i wspólnoty kościelnej („Finanse w rodzinie”, „Finanse w Kościele” – prowadzący: Michał Rogatko); kwestia islamu, jego rozumienia (historii, zasad) oraz wyzwań, które współcześnie stanowi (prowadzący: Michał Koktysz).

W tym roku założyliśmy z całą świadomością, że przekaz Tygodnia będzie skierowany głównie nie tyle do osób stawiających nieśmiało pierwsze kroki w wierze, ale raczej do chcących pogłębić swą relację z Bogiem, do tych, którzy chcą wzrastać w świadomym odpowiedzialności chrześcijaństwie.

Tydzień Ewangelizacyjny miał być (i wydaje nam się, że spełnił takie oczekiwanie) szansą na zatrzymanie się choć na chwilę w nawale codziennych, często niełatwych obowiązków i zweryfikowaniem naszych punktów odniesienia w konstruowaniu naszego życia.

Dla uczestników pracujących zawodowo musiał to być rzeczywiście spory wysiłek, nie ma jednak możliwości zregenerowania sił duchowych bez modlitwy, medytacji i wdrażania w życie Słowa Bożego (słowa zaczerpnięte z seminarium: „Sola Scriptura: Pismo Święte i jego autorytet w Kościele”, autorstwa Marty Borkowskiej).

Zaproponowany wieczorny przekaz ewangelizacyjny ks. Dariusza Tomczaka konfrontował nas z Bogiem, który istnieje i chce troszczyć się o każdego człowieka, o każde swoje stworzenie. W Bogu poznajemy siebie, w miłości i bez lęku, ponieważ On kocha nas takimi, jakimi jesteśmy.

Bóg uzdalnia nas do dobrych relacji z drugim człowiekiem. Jako chrześcijanie zobowiązani jesteśmy do troski o bliźniego i o otaczającą nas rzeczywistość. Na seminarium „Kościół – miejsce spotkania i rozwoju” (prowadzący: ks. Tomasz Pieczko) usłyszeliśmy, że nie ma chrześcijaństwa „w pojedynkę”, ponieważ każdy z nas jest członkiem jednego Ciała Jezusa Chrystusa i każdy jest Jego niezbędną częścią. We wspólnocie posiadane przez nas liczne dary służą ku wzajemnemu zbudowaniu. Misja, którą powierza nam Jezus, to przekazywanie Ewangelii – jak mówił ks. diakon Paweł Gumpert – Dobrej Nowiny o wyzwoleniu z grzechu i o życiu wiecznym. Jesteśmy zobowiązani do dzielenia się tym darem, który darmo i z łaski otrzymaliśmy.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka odpowiadała uczestnikom. W tym roku przekaz był nieco mniej „teoretyczny”, a bardziej konkretny i bezpośredni. Zarówno seminaria, jak i wieczorne spotkania zwiastowania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Koncerty przygotowywały nasze uszy do słuchania wieczornego „newsa” – jak zwyczajowo określamy przesłanie wieczorne. Pieśni uwielbienia, utwory modlitewne, świadectwa wiary, muzykę różnego formatu, zapewnili nam zaproszeni wykonawcy: Paulina i Szymon Stateczni z zespołem, Daria&Band, Orkiestra dęta z Zelowa, katolicka schola „Laudate Dominum”, Magdalena Hudzieczek-Cieślar, Anastazja Wilczkowska i Estera Pańczak oraz Zelowskie Dzwonki.

Wierzymy, niezależnie od pojawiających się głosów czasem przenikniętych pesymizmem, że nasze historyczne Kościoły reformacji mogą być żywe, radosne i wielopokoleniowe. Wielkim darem jest obecność zaangażowanej młodzieży i dzieci. Mamy we wspólnotach osoby dojrzałe, wiekowe i mądre. Mamy ciekawą historię i jesteśmy przekonani, że protestantyzm reformowany ma w obecnym świecie bardzo ważną misję do spełnienia.

W Księdze Apokalipsy św. Jana 3,15–16.19–20 czytamy: „Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” i „Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. Sednem chrześcijaństwa jest nasza więź z Jezusem Chrystusem i świadectwo, które składamy. A my, protestanci, mamy wspaniałe narzędzie dla życia i pracy – Biblię.

Dziękujemy bardzo osobom odpowiedzialnym za organizację i obsługę techniczną Tygodnia Ewangelizacyjnego. Zapraszamy na stronę www.zelandia.pl, gdzie można posłuchać nagrań seminariów oraz przekazu ewangelizacyjnego.

* * * * *

ks. Tomasz Pieczko – proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie