Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2016, s. 9

Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie

Spotkanie Chrzescijan Europy Srodkowej i Wschodniej, Budapeszt 2016. Forum biskupow (fot. evangelikus.hu)
Forum biskupów (fot. evangelikus.hu)

 

Od 7 do 10 lipca delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wzięła udział w kolejnym już Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej, które w tym roku odbyło się w Budapeszcie pod hasłem „Wy jesteście solą ziemi”. Przez cały czas Spotkania prezentowano historię i współczesność Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Była też okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami innych Kościołów (głównie luterańskich) na tematy związane z życiem kościelnym, ale i czas, żeby się po prostu poznać.

Przedstawiciele Kościoła brali udział w różnych wydarzeniach z bogatego programu Spotkania – ks. bp Marek Izdebski uczestniczył w Forum Biskupów, gdzie mówił o Kościele pomiędzy historią a geopolityką, dr Michał Kuź z parafii warszawskiej wziął udział w dyskusji panelowej dotyczącej postawy Kościołów wobec bieżących spraw międzynarodowych, ks. Tomasz Pieczko prowadził studium biblijne o księdze Ezechiela, wreszcie ks. Roman Lipiński uczestniczył w wystąpieniach popularyzatorskich z tekstem o Janie Łaskim.

Oprócz tego nie zabrakło też akcentów muzycznych. Dwa koncerty dały Zelowskie Dzwonki, w czasie koncertu organowego występował związany z parafią warszawską dr Michał Markuszewski, śpiewał też chór Modo Maiorum pod dyrekcją Michała Straszewskiego.

* * * * *

Michał Koktysz – absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie