Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jednota 3/2016W trzecim tegorocznym numerze JEDNOTY czytelnicy znajdą m.in. wspomnienie ks. Bogdana Trandy, refleksję związaną z 70-leciem Polskiej Rady Ekumenicznej, artykuł o protestantach na Maderze, a także rozmowy z nowym prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej i niewidomym studentem Uniwersytetu Warszawskiego.

21 września minęło dwadzieścia lat od śmierci ks. Bogdana Trandy (1929–1996), wieloletniego redaktora naczelnego JEDNOTY i proboszcza warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej, a także znanego ekumenisty. W najnowszym numerze JEDNOTY przypominamy jego postać oraz publikujemy jedno z jego kazań.

W sierpniu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej, które wybrało nowe władze tej ekumenicznej organizacji. Publikujemy wywiad z nowym prezesem PRE ks. bp. Jerzym Samcem oraz tekst refleksji ks. Edwarda Puśleckiego związanej z 70-leciem PRE.

Ponadto w najnowszej JEDNOCIE artykuł o protestantach na Maderze, rozmowa z niewidomym studentem Uniwersytetu Warszawskiego, a także relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Najnowszy numer JEDNOTY jest dostępny w wersji papierowej oraz pdf, a także w serwisie internetowym jednota.pl.

Zobacz: spis treści JEDNOTY nr 3/2016

 

Kup JEDNOTĘ nr 3/2016:


Informacje o prenumeracie