Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego, Lodz (fot. mk)
Obrady Synodu w Łodzi (fot. mk)

 

W Łodzi odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Obrady miały miejsce w miejscowej parafii reformowanej od 6 do 7 maja. Podczas posiedzenia m.in. przyjęto sprawozdania poszczególnych organów kościelnych oraz rozpoczęto dyskusję na temat apolityczności i apartyjności duchownych oraz innych przedstawicieli gremiów kościelnych.

Synodałowie wysłuchali uzupełnień sprawozdań poszczególnych organów kościelnych i debatowali nad nimi. Ks. bp Marek Izdebski poinformował o sprawach personalnych w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP oraz o obchodach jubileuszu 500 lat reformacji w Łodzi, które będą miały miejsce od 21 do 24 maja. Mówił też o planowanej na 18 listopada ordynacji Michała Koktysza.

Prezes Konsystorza Witold Brodziński przedstawił wniosek Konsystorza o rozpoczęcie dyskusji na temat apolityczności i apartyjności duchownych oraz innych przedstawicieli gremiów kościelnych. Wniosek ten został przyjęty przez Synod.

Synod przyjął w głosowaniach sprawozdania za 2016 r. biskupa, Konsystorza, prezes Diakonii, finansowe oraz wysłuchał sprawozdania Komisji Rewizyjnej i informacji o pracach komisji prawa. Udzielono również absolutorium Konsystorzowi za miniony rok.

Przyjęto uchwały w sprawie: zmiany długości kadencji Rady Diakonii (będzie teraz trwała cztery lata); przyjęcia nowej podstawy programowej nauczania religii w klasach siódmej i ósmej (podstawa jest i dalej będzie wspólna z Kościołem luterańskim i metodystycznym); poparcia dla Diakonii Kościoła w kwestii rozpoczęcia projektów pomocowych dla głodujących w Afryce.

Na koniec obrad Sebastian Roszak zaprezentował krótkie opracowanie na temat zaangażowania społecznego ewangelików reformowanych na świecie oraz podkreślił konieczność debaty na ten temat w polskim Kościele reformowanym. Synodałowie sugerowali m.in. publikację artykułów podejmujących tę problematykę na łamach JEDNOTY.

Po zakończeniu obrad w kościele ewangelicko-reformowanym odbył się koncert uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, wykład dr. Jerzego Sojki z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na temat „Reformacja i reformatorzy” oraz otwarcie wystawy z okazji jubileuszu 500 lat reformacji, o której opowiadał Krzysztof Bandoła-Skierski.

 

Fotorelacja z Synodu w Łodzi (fot. mk)