Drukuj

NR 1/2018, s. 6

Polska Rada Ekumeniczna i Konferencja Episkopatu PolskiZ okazji Święta Epifanii – Objawienia Pańskiego, najstarszego chrześcijańskiego święta związanego z tajemnicą wcielenia Syna Bożego – Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski (KEP) i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) złożyła wszystkim mieszkańcom Polski życzenia.

„Jezus Chrystus, Syn Boży, pokonuje granicę nieba i przychodzi do całego świata. Objawia się jako Zbawiciel niezależnie od naszych podziałów i daje nam moc, abyśmy mogli przekraczać nasze bariery” – napisano w życzeniach podpisanych wspólnie przez ks. bp. Jerzego Samca, prezesa PRE i ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Dialogu z PRE.

W liście nawiązano do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaczerpniętego z pieśni Mojżesza „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). „Niech radosne uwielbienie Bożej mocy stanie się rzeczywistością także dzisiaj, w naszej ojczyźnie, która przed stu laty doświadczyła odrodzenia po wielu latach niewoli” – czytamy w dokumencie. Współprzewodniczący Komisji Dialogu zaprosili do udziału w nabożeństwach organizowanych w ramach tegorocznego Tygodnia. Dokument zakończono słowami: „Niech będzie to czas wspólnej modlitwy także za naszą ojczyznę w rozpoczynającym się jubileuszowym roku odzyskania niepodległości: »Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyźnie miłej«”.

Komisja Mieszana Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu powstała w 1974 r. W 1977 r. wyłoniła ona Podkomisję ds. Dialogu. Na bazie dotychczasowej współpracy na miejsce wymienionych komisji w 1997 r. powołano do życia Komisję Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej obecnie w skład Komisji ds. Dialogu wchodzą: Prezes PRE bp Jerzy Samiec (Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP), abp Abel (ordynariusz prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej), bp Marek M. Karol Babi (Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP), bp Marek Izdebski (Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP).

Ze strony Konferencji Episkopatu Polski w skład Komisji wchodzą: bp Krzysztof Nitkiewicz (Biskup Sandomierski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Dialogu z Polską Radą Ekumeniczną oraz przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu), bp Andrzej Czaja (Biskup Opolski), bp Marek Solarczyk (biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej), bp Andrzej Siemieniewski (biskup pomocniczy Diecezji Wrocławskiej).