Drukuj

NR 2/2018, ss. 8–9

Po nabozenstwie dziekczynnym z okazji wydania Biblii Ekumenicznej (fot. Michal Karski)
Kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie. Po nabożeństwie dziękczynnym Towarzystwa Biblijnego w Polsce z okazji wydania Biblii Ekumenicznej (fot. Michał Karski)

 

– Mamy ją! Oczywiście, mieliśmy ją już wcześniej w różnych wydaniach i tłumaczeniach. Teraz otrzymujemy Biblię, o której każdy będzie mógł powiedzieć: jest moja – powiedział w swym kazaniu wygłoszonym podczas nabożeństwa dziękczynnego z okazji wydania Biblii Ekumenicznej ks. bp Andrzej Malicki, prezes Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Biblia Ekumeniczna w jednym tomie została wydana przez Towarzystwo Biblijne w Polsce (TB). Prace nad tym przekładem trwały od 1995 r., gdy w celu jego realizacji TB powołało Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy. Nad przekładem pracowali tłumacze, językoznawcy i redaktorzy z jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów i Zielonoświątkowego. Jako naczelną zasadę w tych pracach przyjęto wierność oryginałowi. Tekst przekładu charakteryzuje się współczesną polszczyzną.

W kolejnych latach sukcesywnie wydawane były poszczególne części ekumenicznego przekładu Biblii: Nowy Testament i Psalmy (2001), oddzielny tom z Księgą Psalmów (2003) oraz pięć tomów z księgami starotestamentowymi: kanoniczne Księgi Dydaktyczne (2008), Księgi Deuterokanoniczne (2011), Pięcioksiąg (2015), Księgi Historyczne (2016) i Księgi Prorockie (2016). Ukazująca się właśnie Biblia Ekumeniczna w jednym tomie jest wydaniem poprawionym względem wydanych wcześniej tomów.

Z okazji jej wydania Towarzystwo Biblijne zorganizowało nabożeństwo dziękczynne oraz uroczystą prezentację tomu. W obu uroczystościach wzięło udział wielu duchownych i świeckich zaangażowanych w ruch ekumeniczny, w tym m.in. osoby uczestniczące w pracach nad ekumenicznym przekładem Biblii.

Nabożeństwo miało miejsce 16 marca w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Kazanie wygłosił prezes Towarzystwa Biblijnego w Polsce ks. bp Andrzej Malicki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego. – Mamy ją! Oczywiście, mieliśmy ją już wcześniej w różnych wydaniach i tłumaczeniach. Teraz otrzymujemy Biblię, o której każdy będzie mógł powiedzieć: jest moja – powiedział. Podczas nabożeństwa zmówiono Modlitwę Pańską według przekładu ekumenicznego Biblii. Na koniec nabożeństwa błogosławieństwa udzieliło kilkunastu biskupów i zwierzchników różnych Kościołów.

Prezentacja Biblii Ekumenicznej odbyła się 17 marca w warszawskim Muzeum Etnograficznym. Podczas uroczystości głos zabierali m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (a także jeden z tłumaczy Biblii Ekumenicznej) abp Stanisław Gądecki, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec czy konsultant Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych ds. tłumaczeń prof. Lénart de Regt.

Odbyła się również dyskusja panelowa, w której udział wzięły osoby zaangażowane w prace nad przekładem: dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, duchowny reformowany ks. Roman Lipiński oraz bibliści prof. Anna Kuśmirek i Jerzy Betlejko. Podczas tej debaty, moderowanej przez redaktora naczelnego portalu ekumenizm.pl Dariusza Bruncza, mówiono m.in. o pracach nad przekładem. Podkreślano jego wartość wynikającą z tego, że pracowali nad nim ludzie reprezentujący różne tradycje wyznaniowe. Zauważono również, że nie we wszystkich Kościołach Biblia Ekumeniczna ma szanse być używana w liturgii.

 

Zdjęcia (fot. Michał Karski):