Drukuj

NR 2/2018, s. 10

75. rocznica zburzenia Szpitala Ewangelickiego (fot. Ewa Jozwiak)
Modlitwa żydowska przy tablicy upamiętniającej Szpital Ewangelicki (fot. Ewa Jóźwiak)

 

Od 20 do 22 kwietnia Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP wraz z parafią w Warszawie gościli grupę z ewangelickiego Kościoła Krajowego Lippe w Niemczech (Lippische Landeskirche). Goście przybyli w związku z 75. rocznicą likwidacji Szpitala Ewangelickiego (pisaliśmy o tym w JEDNOCIE nr 1/2018).

W grupie niemieckiej znalazły się osoby dorosłe i młodzież szkolna wraz z nauczycielami z Detmold. Goście zwiedzili Muzeum Polin i byli oprowadzeni przez przewodnika po terenie dawnego getta.

Z udziałem ks. bp. Marka Izdebskiego, prezesa Konsystorza Witolda Brodzińskiego i prezes Synodu Ewy Jóźwiak 22 kwietnia odbyło się nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Dietmar Arends (czytaj tutaj), superintendent ewangelickiego Kościoła Krajowego Lippe. Po nabożeństwie odbył się koncert Matitjachu Kelliga z Niemiec, a następnie złożenie wieńców i uroczystość pod tablicą upamiętniającą Szpital Ewangelicki. Warto przypomnieć, że Szpital Ewangelicki, prowadzony przez luterańską Parafię Św. Trójcy w Warszawie, znajdował się na terenie sąsiadującym z gettem i niósł pomoc ludności żydowskiej. Pracowali w nim zarówno luteranie, jak i ewangelicy reformowani. W uroczystościach 75. rocznicy zagłady Szpitala Ewangelickiego udział wzięli ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie, wraz z Radą Parafialną i wiernymi.

Po uroczystościach gospodarze i goście z Niemiec wzięli udział w Marszu Modlitwy organizowanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

 

Fotorelacja z uroczystości (fot. Ewa Jóźwiak, Aldona Karska)