Drukuj

NR 2/2018, s. 24

Zgromadzenie Ogolne Konferencji Kosciolow Europejskich w Nowym Sadzie 2018 (fot. Mladen Trkulja/CEC)
Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich w Nowym Sadzie 2018 (fot. Mladen Trkulja/CEC)

 

Pod hasłem „Będziecie moimi świadkami” w Nowym Sadzie w Serbii odbyło się od 31 maja do 6 czerwca Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich.

Podczas obrad debatowano na temat koncepcji sprawiedliwości, świadectwa i gościnności z europejskiej perspektywy chrześcijańskiej. Zaplanowano szereg wystąpień koncentrujących się wokół tej problematyki (m.in. bp Petry Bosse-Huber, abp Antje Jackelén, Fransa Timmermansa, abp. Justine’a Welby’ego). W programie znalazły się również warsztaty, m.in. na temat ekumenicznej wspólnoty Kościołów, wolności religijnej, zmian klimatycznych, zagadnień bioetycznych, prześladowań chrześcijan, demokracji i populizmu, pomocy uchodźcom, eklezjologii i dialogu międzyreligijnego w kontekście migracji, roli religii w kontekście konfliktów i pokoju.

Konferencja Kościołów Europejskich została utworzona w 1959 r. Jest wspólnotą 116 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej oraz ponad 40 organizacji stowarzyszonych w całej Europie. Do KKE należą wszystkie Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej, w tym Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP. W Nowym Sadzie reprezentował go ks. Semko Koroza.

Więcej o Zgromadzeniu KKE w Nowym Sadzie w następnym numerze JEDNOTY (obrady zakończyły się już po zamknięciu numeru 2/2018).