Drukuj

NR 3/2018, s. 8

Tydzien Ewangelizacyjny Zelow 2018 (fot. PER Zelow)
Uczestnicy Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie (fot. PER Zelów)

 

Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie (TEZ), organizowany wspólnie przez Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Zelowie, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP i Diecezję Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, odbywał się od 15 do 21 lipca. Rozpoczął się Świętem Kościoła w Środku Polski. W niedzielę, 15 lipca, podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła luterańskiego.

W dyskusji prowadzonej przez dyrektora CME, diakona Pawła Gumperta-Obsta, zatytułowanej „Gdzie jesteśmy jako protestanci w stulecie odzyskania niepodległości?” wzięli udział: biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks. Marek Izdebski, ks. bp Samiec, a także biskup luterańskiej diecezji warszawskiej Jan Cieślar, prezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego dr Witold Brodziński oraz członek luterańskiej Rady Synodalnej prof. Jarosław Płuciennik.

Po południu w zelowskim kościele można było posłuchać psalmów w języku hebrajskim w wykonaniu Pauliny i Szymona Statecznych. Po koncercie ks. dr Grzegorz Olek, wikariusz CME, rozpoczął cykl wykładów „W drodze do celu”. Mówca zapraszał uczestników „Koncertów z newsem” w niezwykłą podróż, którą jest przedstawione w Ewangelii Łukasza naśladowanie Jezusa Chrystusa. W czasie następnych wieczorów dociekał, co jest pomocne w drodze z Jezusem, a co stanowi przeszkodę. Na koniec ks. Olek postawił pytania: Co robi z nami czas? Co dzieje się z wielką wiarą po 30, 50, a czasami nawet już po 5 latach? I dlaczego w Ewangelii Łukasza to wszystko porównane jest do prowadzenia biznesu?

Inspirujące wykłady co wieczór poprzedzały koncerty miejscowych zespołów: scholi Laudate Dominum i Zelowskich Dzwonków, wystąpili także Michał Rassek i Robert Kasprowicz, a także Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga z Radomia. Na zakończenie wspólny śpiew prowadzili artyści z zespołów Warsaw Worship Team i CME.

Inspirujące były też spotkania seminaryjne. O tym, jak usłyszeć Boga we współczesnym świecie, mówił ks. Wojciech Rudkowski, duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny luterańskiej diecezji warszawskiej, o pragnieniach kobiet i mężczyzn (w nawiązaniu do hasła Tygodnia „Pragniesz?”) mówił diakon Paweł Gumpert-Obst. Pastor Ewangelicznego Zboru Reformowanego w Poznaniu Bogumił Jarmulak poprowadził dwa spotkania zatytułowane: „Wyprawa po złoto, czyli o męskości w Biblii” oraz „Zabobon podszyty strachem”. Z kolei diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, teolog, eseistka i poetka, poprowadziła seminaria pod tytułem „Rodzina – ciężar czy ostoja?” oraz „Prawie wszystko o kobiecie”.

Od poniedziałku do soboty przed południem nauczyciele Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego oraz liczna grupa wolontariuszy w ramach półkolonii dla dzieci „Zielone opowieści” prowadzili zajęcia ukazujące stale aktualne lekcje biblijne związane z roślinami.

Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie od początku ma wymiar ekumeniczny. Jest on okazją do spotkania się i wymiany myśli i doświadczeń nie tylko ewangelików reformowanych i luteran, ale także rzymskich katolików, którzy od lat biorą udział w TEZ również jako współorganizatorzy niektórych punktów programu.

Na podstawie:
Zwiastun.pl