Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2018, s. 9

74. rocznica likwidacji lodzkiego getta (fot. Archiwum)
(fot. Archiwum)

 

Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto rozpoczęły się w środę, 29 sierpnia, na cmentarzu żydowskim w Łodzi. Wziął w nich udział ks. Semko Koroza, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi.

Z cmentarza uczestnicy przeszli w marszu pamięci na stację Radegast, gdzie pod pomnikiem upamiętniającym wywiezionych mieszkańców getta złożone zostały kwiaty.