Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2018, s. 11

Konsultacje Kosciolow reformowanych z Polski, Litwy i Lippe, Zelow (fot. PER Lodz)
Uczestnicy konsultacji (fot. PER Łódź)

 

Od 6 do 9 września w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyły się konsultacje organizowane cyklicznie co dwa lata przez trzy Kościoły reformowane: Kościół Ewangelicko-Reformowany na Litwie, Kościół Krajowy Lippe oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.

Tematem spotkania przewijającym się w prezentowanych tekstach referatów oraz licznych dyskusjach była kwestia świadectwa składanego przez Kościoły w zmieniającym się świecie i wobec pojawiających się w nim wyzwań. Zagadnienie w szczególny sposób podkreślane przypadającą w tym roku setną rocznicą zakończenia pierwszej wojny światowej, ale także zjawiskami obecnymi w naszej rzeczywistości, takimi jak masowa emigracja, głód, łamanie praw człowieka, wobec których Kościół – jeśli nie chce sam siebie dyskredytować jako świadka Ewangelii Jezusa – musi zająć konkretne stanowisko i złożyć dobre świadectwo czynu.

Delegatami na konsultacje z ramienia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP byli: ks. bp Marek Izdebski (Bełchatów), ks. Krzysztof Góral (Kleszczów), ks. Tomasz Pieczko (Zelów), dr Krzysztof Dorosz (Warszawa) oraz ks. Semko Koroza (Łódź). Referat przygotowany przez stronę polską wygłosił dr Krzysztof Dorosz. Był on zatytułowany „Wolność w posłuszeństwie”. Pozostałe dwa omawiane podczas konsultacji teksty przedstawione zostały przez ks. Rimasa Mikalauskasa z Birż na Litwie i ks. Christiana Brehme z Lippe. Językiem obrad tegorocznych konsultacji był angielski.

Prócz Zelowa, będącego miejscem spotkania, uczestnicy konsultacji odwiedzili trzy okoliczne zbory Kościoła gospodarzy: Bełchatów, Kleszczów i Łódź. Poza zwiedzaniem – choć i tu program był dość bogaty – wizyty stały się okazją do ciepłych spotkań z członkami zborów i zjedzenia wspólnych posiłków.

Następne konsultacje, przypadające za dwa lata, organizować będzie Kościół Ewangelicko-Reformowany na Litwie, a odbędą się one w Kownie.

* * * * *

ks. Semko P. Koroza – proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi, przewodniczący łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej