Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2019, s. 8

Konferencja nt. Wyznania z Belhar, Detmold (fot. Lippische Landeskirche)
Uczestnicy konferencji (fot. Lippische Landeskirche)

 

Bp Marek Izdebski wziął udział w pięciodniowej konferencji zorganizowanej od 24 do 28 stycznia przez Kościół Krajowy Lippe w Niemczech (Lippische Landeskirche) z udziałem reprezentantów jego dziewięciu Kościołów partnerskich. Konferencja odbywała się w Detmold i poświęcona była „Wyznaniu z Belharu” przyjętemu w 1986 r. przez partnerski Kościół z Republiki Południowej Afryki.

– Kościół jest zawsze Kościołem wyznającym – wyjaśnił prof. Michael Weinrich (Paderborn) w swoim wykładzie. Tak było np. z „Deklaracją Teologiczną z Barmen” z 1934 r., skierowaną przeciwko fałszywej teologii niemieckich chrześcijan (Deutsche Christen). Ściśle związane z nią jest „Wyznanie z Belharu”. Zdaniem mówcy takie wyznania mogą być „ważnymi, a czasem kluczowymi pomocnikami i drogowskazami” dla dzisiejszego Kościoła.

Dr Margit Ernst-Habib wyjaśniła, że w „Wyznaniu z Belharu” między innymi chodzi o jedność, pojednanie i sprawiedliwość. Bóg jest Bogiem, który chce prawdziwej sprawiedliwości wśród ludzi. Prelegentka podkreśliła, że Kościół musi stać tam, gdzie stoi sam Bóg, musi opowiadać się przeciw wszelkiej niesprawiedliwości.

Zdaniem superintendenta Dietmara Arendsa Kościół Lippe powinien się zastanowić, co to znaczy wyznawać i co ma do powiedzenia „Wyznanie z Belharu” na przykład w obliczu poważnych wyzwań społecznych lub odradzającego się rasizmu.

Konferencja poprzedziła Synod Kościoła Lippe, podczas którego wybrano na nowego prezesa Synodu 54-letniego ks. Michaela Keila, pastora parafii ewangelicko-reformowanych w Barntrup, Alverdissen i Sonneborn oraz od 2008 r. członka Synodu.