Drukuj

 Parlament Europejski (fot. fot. ChequeredInk / pixabay)Parlament Europejski (fot. fot. ChequeredInk / pixabay)

 

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz zwierzchnicy protestanckich Kościołów partnerskich z Polski, Niemiec, Czech i Włoch wydali oświadczenia, w których zachęcają do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanych od 23 do 26 maja.

Konsystorz polskiego Kościoła reformowanego wydał krótkie oświadczenie, w którym dystansuje się od poparcia któregokolwiek ze stronnictw politycznych, ale zachęca do udziału w wyborach. „Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oświadcza, że Kościół nasz dostrzega i traktuje poważnie swoje zobowiązania społeczne i obywatelskie, jednak jako wspólnota nie opowiada się po żadnej ze stron rywalizujących politycznie. Niemniej jednak apelujemy zarówno do członków naszego Kościoła, jak i do innych chrześcijan, aby w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego licznie uczestniczyli i kierując się nakazami Ewangelii, zgodnie z własnym sumieniem głosowali za wartościami, które są bliskie każdemu chrześcijaninowi” – czytamy w tekście oświadczenia.

8 maja zwierzchnicy protestanckich Kościołów partnerskich z Polski, Niemiec, Czech i Włoch wystosowali swój apel, w którym zachęcają obywatelki i obywateli Unii Europejskiej do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W apelu ks. bp Jerzy Samiec (biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP), ks. bp Marek Izdebski (biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP), ks. bp Volker Jung (prezydent Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau), ks. Daniel Ženatý (senior synodalny Kościoła Czeskobraterskiego) i ks. Eugenio Bernardini (moderator Kościoła Waldensów we Włoszech) przypomnieli o bliskich relacjach partnerskich, które „wyrosły z działań na rzecz pojednania po II Wojnie Światowej” i jakie łączą ich Kościoły. Zwierzchnicy podkreślili, że dzięki wzajemnej współpracy doświadczają „kulturowej, wyznaniowej i religijnej różnorodności Europy jako wzmocnienia oraz gwaranta trwającego dziesięciolecia pokoju w Europie”.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego przypomnieli że UE zapewnia swoim obywatelom podstawowe prawa. Zauważyli, że „wolność słowa i wyznania oraz przestrzeganie i wzmacnianie praw mniejszości są częścią europejskiego konsensusu”. Ponadto dzięki możliwościom edukacyjnym zyskują chociażby młodzi ludzie. W apelu zwrócono uwagę na powiązania gospodarcze oraz zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Zwierzchnicy Kościołów protestanckich nie pominęli spraw trudnych, jakim jest kryzys zaufania w UE. „Nadchodzący Brexit, kryzys zadłużenia państw i kryzys finansowy, utrzymujące się bezrobocie zwłaszcza młodych ludzi, egoizm narodowy, korupcja i deficyty praworządności zagrażają więziom wewnątrz Unii. Do tego dochodzą zmiany w kontekście globalnym, np. światowe kryzysy finansowe, digitalizacja, nadmierna eksploatacja środowiska i zasobów naturalnych, pojawiające się ogniska kryzysu i wojny oraz fale migracji i uchodźstwa”. Zauważyli, że wiele z tych wyzwań da się pokonać wspólnie i zachęcili do reform wewnętrznych, zażegnania konfliktów i poszukiwania wspólnych rozwiązań w polityce azylowej i migracyjnej.

Duchowni odnieśli się również do doświadczeń międzynarodowej współpracy ekumenicznej i wskazali na fundament wartości – wspólną wiarę chrześcijańską, który jest znacznie mocniejszy niż istniejące różnice. Wyrazili przekonanie, że podejście „pojednanej różnorodności”, które przyprowadziło różne chrześcijańskie tradycje do siebie nawzajem, może stanowić podstawę wspólnej wizji europejskiej.

„To podejście oznacza, że na gruncie naszej wspólnoty możemy dobrze żyć pomimo różnic. Cele unijnej wspólnoty, wartości takie jak przestrzeganie praw człowieka i gwarancja praworządności są fundamentalnie wspólne wszystkim Państwom Członkowskim UE. Różnorodność językowa, regionalna, kulturowa i religijna w UE jest źródłem i zachętą do wzajemnego uzupełniania się i dalszego rozwoju”.

Jako podmioty współkształtujące społeczeństwo, ewangelickie Kościoły partnerskie opowiadają się w apelu za wolnością, sprawiedliwością i godnością człowieka oraz deklarują, że będą dalej angażować się w pracę na rzecz pokoju i pojednania, aby w Europie już nigdy nie nastąpił żaden gwałtowny konflikt.

Zwierzchnicy zachęcają do wzięcia udziału w wyborach wszystkie osoby, bo każdy głos się liczy.

 

Pobierz: Wspólny apel zwierzchników protestanckich Kościołów partnerskich z Włoch, Polski, Czech i Niemiec