Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2019, s. 8

Ks. dr Martin Heimbucher (fot. K. Wodzynski)Parafia Ewangelicko-Reformowana w Bełchatowie zorganizowała 19 i 20 października uroczystości z okazji 20-lecia otwarcia i poświęcenia Słowem Bożym kościoła i Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowiści OPIRO.

Uroczystości rozpoczęły się w sobotę złożeniem kwiatów w Rajskiej Alei na tablicy śp. Pastora Lothara Ernsta Knocha, duchownego Kościoła Reformowanego Północnych Niemiec i Bawarii, Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa. Następnie w kościele ewangelicko-reformowanym goście wysłuchali wystąpienia Adama Freta, który przedstawił krótką historię powołania do życia ośrodka, przeplataną pokazem zdjęć. Przemówili również wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz, zastępca burmistrza Zelowa Anetta Mądry. Na zakończenie pierwszego dnia obchodów wystąpiły Zelowskie Dzwonki.

W niedzielę, podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską prowadzonego przez proboszcza parafii, ks. bp. Marka Izdebskiego, kazanie wygłosił ks. dr Martin Heimbucher, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Niemczech.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli goście z bratnich parafii ewangelicko-reformowanych w Kleszczowie, Warszawie i Zelowie.

 

Na zdjęciu: ks. dr Martin Heimbucher (fot. K. Wodzyński)