Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2020, s. 15

100. rocznica Bitwy Warszawskiej i Swieto Wojska Polskiego w Zychlinie (fot. Miroslaw Jurgielewicz)
Ks. bp Mirosław Wola podczas uroczystości z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego w Żychlinie koło Konina (fot. Mirosław Jurgielewicz)

 

Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie zorganizowały 7 sierpnia w Żychlinie uroczyste nabożeństwo w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Z kolei 15 sierpnia ks. bp Marek Izdebski wziął udział w uroczystościach w Łodzi.

Nabożeństwo dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej prowadzili kapelani EDW z udziałem przedstawicieli innych duszpasterstw wojskowych. Uroczystość odbyła się w kościele parafii żychlińskiej, która jest najstarszym istniejącym zborem reformowanym na ziemiach polskich. Proboszcz parafii ks. ppłk Tadeusz Jelinek podkreślił znaczenie żychlińskiego zboru dla polskich wojsk w XVII i XVIII w. W trakcie nabożeństwa celebrowanego według ceremoniału wojskowego kazanie wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk Mirosław Wola, który odwołując się do dwóch historycznych obrazów (zniszczenia świątyni jerozolimskiej oraz Bitwy Warszawskiej), wskazał na potrzebę szukania drogi do Bożego pokoju.

Po nabożeństwie goście odwiedzili teren dawnego żychlińskiego dworu, gdzie Ewangelicki Biskup Wojskowy oraz proboszcz miejscowej parafii ewangelicko-reformowanej złożyli kwiaty pod pomnikiem Fryderyka Chopina. Następnie w sali balowej Pałacu Bronikowskich dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych Anna Matczak-Gaj zapowiedziała minirecital fortepianowy w wykonaniu młodej pianistki Antoniny Waliszewskiej, która wykonała utwory Fryderyka Chopina.

Obchody z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego w Łodzi zorganizowali 15 sierpnia wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński i rzymskokatolicki metropolita łódzki ks. abp Grzegorz Ryś. Wziął w nich udział ks. bp Marek Izdebski – biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.