Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Teczowa flaga, LGBT (fot. Michal Karski)
(fot. Michał Karski)

 

„Wszelkie inicjatywy, takie jak Tęczowy Piątek, które poszerzają obszar Bożej miłości i poszanowania drugiego człowieka, uważamy za niezbędny środek do tworzenia odrobinę lepszego świata. Jest to jedna z najważniejszych wartości, jakie chrześcijaństwo dało światu. Dlatego popieramy inicjatywę Tęczowego Piątku jako głęboko chrześcijańską i realizującą bliskie nam ideały” – czytamy w oświadczeniu grupy parafian z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.

Oświadczenie zostało ogłoszone 30 października. Podpisało je kilkadziesiąt osób należących do Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, m.in. dwóch duchownych. Od czterech lat z inicjatywy Kampanii Przeciw Homofobii ostatni piątek października jest obchodzony jako Tęczowy Piątek. To akcja mająca na celu okazanie solidarności z młodzieżą LGBT+ i wspieranie jej w środowisku szkolnym. Szkoły, które dobrowolnie przyłączają się do tej inicjatywy, pokazują, że są przyjazne dla wszystkich, niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy cech płciowych.

Członkowie warszawskiej Parafii Ewangelicko-Reformowanej przywołali w swym oświadczeniu słowa Jezusa „abyście się wzajemnie miłowali” (J 13,34–35) i podkreślili, że nie mogą przechodzić obojętnie wobec narastającej atmosfery wykluczenia. „Chrześcijanie powinni opowiadać się zawsze po stronie tych opuszczonych, których inni zdają się nie zauważać (Łk 10,30–37). Nasz Mistrz – Jezus Chrystus – zawsze stawał w obronie prześladowanych i pogardzanych społecznie (Łk 19,1–10; J 4,1–42; J 8,1–11), dlatego i nasze miejsce jest wśród tych, którzy za sam fakt bycia kim są, doświadczają krzywd” – napisali.

Sygnatariusze oświadczenia wyrazili solidarność z osobami LGBT+. Zwrócili uwagę, że ich parafię tworzą zarówno osoby heteroseksualne, jak i LGBT+. „To dla nas prawdziwa radość doświadczać jedności w różnorodności – w domu naszego Ojca jest bowiem mieszkań wiele (J 14,2)” – czytamy w tekście oświadczenia.

Warszawscy reformowani uważają inicjatywę Tęczowego Piątku za głęboko chrześcijańską i realizującą bliskie im ideały. „Wszelkie inicjatywy, takie jak Tęczowy Piątek, które poszerzają obszar Bożej miłości i poszanowania drugiego człowieka, uważamy za niezbędny środek do tworzenia odrobinę lepszego świata. Jest to jedna z najważniejszych wartości, jakie chrześcijaństwo dało światu” – napisali.

To już drugie w ostatnich dniach oświadczenie grupy parafian warszawskiej Parafii Ewangelicko-Reformowanej. 29 października wyrazili oni swój sprzeciw wobec zmian prawa zakazujących kobietom przerywania ciąży w sytuacji nieodwracalnych uszkodzeń płodu. Było to związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października (pisaliśmy o tym tutaj).

 

Czytaj: Oświadczenie członków i członkiń Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie w sprawie Tęczowego Piątku