Drukuj

NR 4/2020, s. 15

Konferencja naukowa "Dialog chrzescijansko-zydowski – dialog miedzyreligijny czy ekumeniczny?"
Konferencja naukowa „Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny?”

 

W listopadzie odbyły się dwa wydarzenia online związane z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Klub Tygodnika Powszechnego zorganizował debatę „Dialog międzyreligijny. Pytanie o sens”. Natomiast w ramach projektu „Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie” odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny?”.

Debata Klubu Tygodnika Powszechnego miała miejsce 4 listopada. Wzięli w niej udział redaktor naczelna JEDNOTY Ewa Jóźwiak, rabin Stas Wojciechowicz, biblistka prof. Kalina Wojciechowska i ekumenista ks. prof. Andrzej Perzyński, który był też moderatorem dyskusji. – Mamy za sobą wiele wieków trudnej teologii chrześcijańskiej, która spowodowała bardzo złe rzeczy w historii, jej efektem było ostatecznie Szoa, a wcześniej antysemityzm, który bywa obecny do dziś. Po drugiej wojnie światowej rozpoczął się dialog chrześcijańsko-żydowski, który przyniósł wielkie zmiany w teologii chrześcijańskiej oraz dużą refleksję nad własną tożsamością i relacją z Żydami – mówiła Ewa Jóźwiak.

Konferencja naukowa „Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny?” odbyła się 19 listopada. Zgromadziła międzynarodowe grono teologów i osób zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski, reprezentujących zarówno judaizm, jak i różne wyznania chrześcijańskie. Wśród referentów i uczestników debaty znaleźli się: ks. prof. Etienne Emmanuel Vetö, rabin prof. Walter Homolka, prof. Jan Grosfeld, ks. prof. Alfred Wierzbicki, ks. prof. Waldemar Szczerbiński, prof. Stanisław Obirek, dr Michał Klinger, ks. prof. Łukasz Kamykowski, prof. Jerzy Sojka, bp Rafał Markowski, prof. Stanisław Krajewski, red. Zbigniew Nosowski, rabin Stas Wojciechowicz i prof. Sławomir J. Żurek. Podejmowano tematy dialogu jako fundamentu tożsamości eklezjalnej, wzajemnego postrzegania się chrześcijan i Żydów, poglądów trzech ostatnich papieży na dialog chrześcijańsko-żydowski, a także stosunku różnych Kościołów do judaizmu. Prof. Jerzy Sojka omówił dorobek Światowej Federacji Luterańskiej w zakresie dialogu z Żydami. Przypomniał, że organizacja ta od wielu lat potępia antysemityzm, krytykuje antyżydowskie wypowiedzi Marcina Lutra i podkreśla, że wina za antysemityzm dotyczy wszystkich chrześcijan. JEDNOTA była jednym z patronów medialnych tej konferencji.