Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2021, s. 44–45

Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2021 w kosciele ewangelicko-reformowanym w Zychlinie (fot. M. Jurgielewicz)
Przekazanie egzemplarzy Biblii Ekumenicznej w Żychlinie (fot. M. Jurgielewicz)

 

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii. Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym roku wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych, nabożeństw było znacznie mniej.

 

Biblia dla szkół

18 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym w Żychlinie. Kazanie wygłosił kapłan Mateusz Szymkiewicz z Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Nowej Sobótce. Podczas liturgii zostały wręczone Biblie Ekumeniczne przedstawicielkom lokalnych szkół: Annie Matczak-Gaj i Katarzynie Wojciechowskiej. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. kapelan wojsk amerykańskich stacjonujących w Powidzu mjr Byungho Kim z żołnierzami, ks. dr Zenon Klawikowski z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie wraz z klerykiem Szymonem Ogórkiem, wikariusz biskupi ks. prał. Zbigniew Cabański z Kościoła rzymskokatolickiego, ks. Waldemar Wunsz z parafii luterańskiej w Koninie, ks. Waldemar Szafrański z parafii rzymskokatolickiej w Żychlinie, pastor Julian Bałdyka z Kościoła Bożego w Chrystusie w Kole z zespołem, który zapewnił oprawę muzyczną nabożeństwa.

Z kolei proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie ks. Tadeusz Jelinek miał głosić kazanie 19 stycznia w Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Nowej Sobótce, ale od tego dnia objęty był kwarantanną, a od 21 stycznia izolacją w związku z COVID-19.

Nagroda dla bp. Trandy

W związku z pandemią Warszawski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej podjął decyzję o przeniesieniu nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na okres święta Zesłania Ducha Świętego – jeśli będzie to wtedy możliwe. Szczegółowe decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w najbliższych miesiącach. Postanowiono również, że w styczniu odbędą się trzy nabożeństwa w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021: 21 stycznia nieszpory w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny, 22 stycznia nabożeństwo Słowa Bożego w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy oraz 24 stycznia w rzymskokatolickiej katedrze warszawsko-praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika transmitowane przez Salve NET.

Na początku nabożeństwa, które odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy, przedstawiciele zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. bp Jerzy Samiec i ks. sup. Andrzej Malicki wręczyli nagrodę PRE ks. bp. Zdzisławowi Trandzie (więcej o nagrodzie PRE tutaj). Laudację dla laureata odczytał ks. sup. Malicki. „Konsekwencję w dbałości o dobre relacje ekumeniczne widać w całym życiu ks. Zdzisława Trandy. Sprawie jedności chrześcijan poświęcił wiele lat, począwszy od pracy w parafii zelowskiej, poprzez służbę biskupią i prezesurę w PRE. Ta postawa wobec wierzących inaczej kształtowała się przez lata i wynika z refleksji nad Słowem Bożym oraz dobrego osadzenia we własnej tradycji wyznaniowej” – czytamy w laudacji.

Wyróżniony emerytowany duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP inicjatywy ekumeniczne podejmował w Zelowie, gdzie był proboszczem. Już wtedy brał też udział w pracach Polskiej Rady Ekumenicznej. Swoje zaangażowanie ekumeniczne kontynuował, gdy został biskupem Kościoła. W latach 1990–1993 był prezesem PRE, zaś w latach 1997–2005 przewodniczył Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Brał udział w wielu międzynarodowych spotkaniach ekumenicznych, m.in. w VII Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Canberrze (1991), a także w kilku zgromadzeniach ogólnych Konferencji Kościołów Europejskich.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. bp Romuald Kamiński. – W czasach wyjątkowo brutalnych, kiedy niszczy się i zabija słowem i nie ma nieraz sposobu, aby obronić się przed tego rodzaju agresorem, chrześcijanie niech uczą się delikatności od swojego Ojca – zauważył rzymskokatolicki hierarcha. Zwrócił uwagę, że szczególnym przywilejem chrześcijan jest słuchanie Słowa Bożego. – Zjednoczeni na modlitwie przed Panem, głośmy wszystkim naszym siostrom i braciom, aby prawdziwie otworzyli się na głos Boży, a doznają prawdziwego szczęścia, którego na próżno szukają w tym, co światowe – powiedział.

Grać utwór miłości

23 stycznia ks. bp Marek Izdebski wziął udział w ogólnopolskim centralnym nabożeństwie ekumenicznym w rzymskokatolickiej archikatedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Witając zebranych gospodarz katedry abp Grzegorz Ryś przytoczył słowa z zatwierdzonego przez papieża Franciszka vademecum ekumenicznego, w którym napisano, że katolicy nie tylko mogą, ale muszą się modlić z innymi chrześcijanami. – Ten swoisty nakaz sformułowany w dokumencie Stolicy Apostolskiej jest naszym wyborem. Chcę powiedzieć, że po prostu nie możemy się z wami nie modlić – powiedział łódzki metropolita, kierując wzrok na przedstawicieli różnych wyznań.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec w kazaniu porównał podzielone chrześcijaństwo do orkiestry składającej się z różnych sekcji pod dyrekcją jednego dyrygenta. – Podstawowym utworem, który mamy grać, to utwór miłości. Miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. A nie można kochać Boga nie kochając ludzi – podkreślił.

Również 23 stycznia ks. Tomasz Pieczko z Zelowa poprowadził w Drzewocinach zajęcia o Piśmie Świętym i Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP dla katolickich kandydatów do bierzmowania, a także uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W niedzielę, 24 stycznia, w rzymskokatolickiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie odprawione zostało nabożeństwo ekumeniczne. Przewodniczył mu ks. dziekan Zbigniew Zgoda, z którym mszę św. koncelebrowali proboszczowie kilku innych parafii katolickich. Kazanie wygłosił ks. bp Marek Izdebski. Nawiązywał do słów z Ewangelii św. Jana 15,1–17: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”, które były hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.