Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

granica polsko-bialoruskaPrzedstawiciele Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku wezwali polskie władze do niezwłocznego udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej duchowni chrześcijańscy próbowali dostarczyć uchodźcom jedzenie, wodę i lekarstwa, nie zostali jednak dopuszczeni przez polskie służby.

Od trzech tygodni na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Usnarza Górnego koczuje ok. 30 Afganek i Afgańczyków – uchodźców wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce. Grupa jest otoczona z jednej strony funkcjonariuszami służb białoruskich, z drugiej funkcjonariuszami polskiej Służby Granicznej i wojska. Nie mają dostępu sanitariatów, białoruskie służby czasem dostarczają im żywność, wodę czerpią z płynącego tam potoku, wszyscy chorują. Polskie służby nie tylko nie pozwalają im dostać się na teren Polski, ale też nie dopuszczają do nich nikogo, kto chciałby im pomóc – w tym lekarzy.

Ta sytuacja wywołała protest wielu środowisk w Polsce. Oświadczenie w tej sprawie wydała Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku. To grupa osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości, która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. W jej skład wchodzą chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi, w tym m.in. prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP czy redaktor naczelna JEDNOTY Ewa Jóźwiak z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (o utworzeniu grupy pisaliśmy tutaj).

„Motywowani poczuciem ludzkiej solidarności, wzywamy kompetentne polskie władze, aby przebywającym w strefie przygranicznej uchodźcom niezwłocznie udzieliły niezbędnej pomocy humanitarnej: dostarczyły ciepłe posiłki, napoje, lekarstwa oraz zapewniły pomoc lekarską” – napisali w swym oświadczeniu członkowie Wspólnoty Sumienia. Podkreślili, że jest to ludzki obowiązek wobec potrzebujących, niezależnie od ich obecnego czy przyszłego statusu prawnego.

26 sierpnia do koczujących na granicy uchodźców pojechali proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie ks. Michał Jabłoński i ks. Wojciech Lemański z Kościoła rzymskokatolickiego. Próbowali dostarczyć potrzebującym jedzenie, wodę i lekarstwa. Niestety, funkcjonariusze Straży Granicznej poinformowali ich, że mają rozkaz niedopuszczania kogokolwiek do obozowiska. Bez echa pozostają również apele Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i biskupów rzymskokatolickich o pomoc uchodźcom i przestrzeganie ich praw.

 

Poniżej pełny tekst oświadczenia Wspólnoty Sumienia

 

Oświadczenie Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku
ws. pomocy uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej

 

Od kilkunastu dni jesteśmy świadkami kryzysowej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie kilkadziesiąt osób, uchodźców z Bliskiego Wschodu, cierpi z powodu głodu, chłodu i obojętności. Nie możemy patrzeć na ich cierpienie jedynie ze smutkiem i bezsilnością. Motywowani poczuciem ludzkiej solidarności, wzywamy kompetentne polskie władze, aby przebywającym w strefie przygranicznej uchodźcom niezwłocznie udzieliły niezbędnej pomocy humanitarnej: dostarczyły ciepłe posiłki, napoje, lekarstwa oraz zapewniły pomoc lekarską. Jest to nasz ludzki obowiązek wobec potrzebujących – niezależnie od ich obecnego i przyszłego statusu prawnego.

Imam Rafał Berger
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Dr Ewa Jóźwiak
Redaktor naczelna kwartalnika „Jednota”
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Rabinka Małgorzata Kordowicz
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Prof. Stanisław Krajewski
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Współprzewodniczący ze strony żydowskiej

Mufti Tomasz Miśkiewicz
Mufti Muzułmański w RP

Zbigniew Nosowski
Redaktor naczelny kwartalnika „Więź”
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej

Dr Sebastian Rejak
p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe

Bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Rabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin RP

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Ks. prof. Andrzej Szostek
b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(1998–2004)