Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2021, s. 41

Zloty jubileusz konfirmacji w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie (fot. Przemyslaw Scholl)Podczas nabożeństwa w 17. Niedzielę po Trójcy Świętej, 26 września, w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie obchodzono złoty jubileusz konfirmacji. W grupie jubilatów było siedem osób: Anna Bender, Agnieszka Kręglewska-Biernacka, Wiktor Chojnowski, Mirosław Niewieczerzał, Krzysztof Tranda, Andrzej Neuman i Władysław Scholl.

Nabożeństwo poprowadził ks. Michał Jabłoński, kazanie zaś wygłosił kaznodzieja świecki Władysław Scholl. Liturgię uświetnił Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego, a na organach zagrał Michał Markuszewski.

Uroczystość została przesunięta o rok, ponieważ w 2020 r. nie mogła się odbyć z powodu ograniczeń pandemicznych. Po nabożeństwie wszyscy udali się do Domu Zborowego na poczęstunek. Proboszcz wręczył jubilatom pamiątkowe dyplomy i kwiaty, a jubilaci podzielili się wspomnieniami i anegdotami. Opowiadali o czasach, gdy chodzili na lekcje religii, spotykali się w grupie młodzieżowej czy wspólnie wyjeżdżali na kościelny wypoczynek.

Podczas nabożeństwa wspominano w rocznicę śmierci ks. Bogdana Trandę (1929–1996).

 

Na zdjęciu: przed warszawskim kościołem ewangelicko-reformowanym stoją obchodzący złoty jubileusz konfirmacji, którzy przybyli na uroczystość (od lewej): Anna Bender, Władysław Scholl, Wiktor Chojnowski, Krzysztof Tranda i Agnieszka Kręglewska-Biernacka. Za jubilatami stoi ks. Michał Jabłoński (fot. Przemysław Scholl)