Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

W sobotę, 7 maja, odbyło się sprzątanie zabytkowego cmentarza ewangelicko-reformowanego w Orzeszkowie. Frekwencja dopisała, oprócz członków Stowarzyszenia Koimeterion obecne były osoby z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, Centrum Kultury w Kwilczu oraz lokalnych organizacji.

Oczyszczono nagrobki, usunięto samosiejki i roślinność zasłaniającą nagrobki. Przy nagrobku Zygmunta Kurnatowskiego umieszczona została tabliczka poświadczająca wpis do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. W najbliższym czasie jednak potrzebne będą bardziej inwazyjne prace w związku z uszkodzeniami, poczynionymi przez wichury.