Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Obradujący w dniach 21-22 maja w Łodzi wiosenny Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wybrał nowego biskupa Kościoła na 10-letnią kadencję. Został nim ks. Przemysław Semko Koroza z Łodzi. Nabożeństwo inaugurujące Synod poprowadził i kazanie wygłosił ks. Przemysław Semko Koroza, gospodarz parafii łódzkiej.

Przedmiotem obrad w sobotę 21 maja było zapoznanie się ze sprawozdaniami kościelnych gremiów i po dyskusji przyjęcie ich w głosowaniach oraz udzielenie absolutorium Konsystorzowi. W agendzie spotkania był również wybór nowego biskupa na 10-letnią kadencję. Piastujący dotąd ten urząd ks. bp Marek Izdebski kończy swoje urzędowanie. Do przejścia na emeryturę pozostaje administratorem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Bełchatowie. Zgodnie z art. 41 Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP „Biskupem (superintendentem) może być wybrany duchowny, który cieszy się autorytetem duchowym i moralnym w Kościele oraz pracuje w nim nieprzerwanie przez co najmniej piętnaście lat”.

Synodałowie wybrali spośród dwóch kandydatów na ten urząd ks. Przemysława Semko Korozę. Jego wprowadzenie odbędzie się 8 października 2022 r. Biskup-elekt urodził się 26 listopada 1963 r. w Łodzi. Był ordynowany 26 kwietnia 1994 r. W kadencji 2016-2020 był zastępcą radcy duchownego Konsystorza Kościoła, a w 2021 roku został wybrany na funkcję zastępcy notariusza Synodu Kościoła. Jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi i przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W dniu jutrzejszym członkowie Synodu zbiorą się na porannym nabożeństwie w łódzkim kościele ewangelicko-reformowanym, a następnie wysłuchają wykładu prof. Jerzego Sojki (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) na temat urzędów w Kościele.