Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Rada Generalna Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych w Lipsku (fot. Anna Siggelkow/WCRC)
(fot. Anna Siggelkow/WCRC)

 

Przyjęte w 2004 r. „Wyznanie z Akry” jest jednym z najważniejszych dokumentów Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych (obecnie Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych). Zostało przygotowane w przekonaniu, że kwestie sprawiedliwości ekonomicznej i ekologii są nie tylko zagadnieniami społecznymi, politycznymi czy moralnymi, ale mają też związek z wiarą i ewangelią, a Kościół powinien się solidaryzować z cierpiącymi i wyzyskiwanymi oraz dbać o zachowanie stworzenia.

Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych w swych działaniach i publikacjach często odwołuje się do „Wyznania z Akry”. Dlatego w JEDNOCIE nr 3/2017 prezentujemy polskim czytelnikom przekład tego dokumentu oraz dwa artykuły, w których autorzy omawiają kwestie zawarte w tym współczesnym reformowanym wyznaniu wiary. Zachęcamy do lektury.

 

  • Michał Koktysz: Pojęcie imperium
    Czy termin „imperium” użyty w „Wyznaniu z Akry” pobudzi nas do rozważania pytań szczególnie ważnych dla reformowanego nurtu kościelnego?
  • Jerzy Sojka: Troska o sprawy publiczne
    „Wyznanie z Akry” jako przykład zaangażowania Kościołów reformowanych we współczesną debatę i ich podejścia do wyznań wiary