Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jaroslaw Swiderski (fot. Piotr Diehl)
Jarosław Świderski (fot. Piotr Diehl)

 

25 stycznia w nocy zmarł prof. Jarosław Świderski, zaangażowany ewangelik reformowany, wieloletni czytelnik i autor JEDNOTY, w ostatnich latach nasz felietonista w rubryce „Co wy na to?”. Łączymy się w smutku z bliskimi Zmarłego.

 

Wspomnienia o Jarosławie Świderskim

 

ks. Michał Jabłoński: Świadek
Wspominam prof. Jarosława Świderskiego jako człowieka głębokiej wiedzy i wiary, parafianina, współwyznawcę, mentora, przyjaciela

Biruta Przewłocka-Pachnik: Takich przyjaciół rzadko się spotyka
Imponował wiedzą na różne tematy i sposobem jej przekazywania, zawsze podszytym humorem

Ewa Jóźwiak: Był ciekaw „nowego”
Kusiło go odkrywanie rzeczy mu nieznanych, ciągłe „sięganie, gdzie wzrok nie sięga”

Maria Drapella, Jan Puczek: Profesor Jarek i Forum Ewangelickie
Jego wystąpienia wyróżniały się rzeczowością, przejrzystością i nienaganną kompozycją, a także erudycją i głębią refleksji nad polskim ewangelicyzmem

Stanisław Chodynicki: Cieszył się wielkim autorytetem
Był wspaniałym człowiekiem, o dużej wiedzy, przyjazny ludziom, pomagający innym