Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Slajder

Rada Generalna Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych w Lipsku (fot. Anna Siggelkow/WCRC)
(fot. Anna Siggelkow/WCRC)