Drukuj

Przejście - CO WY NA TO? - 2
Paweł  Kuciński - Oznajmiono nam i ukazano - 3
Modlitwa w wieczór wigilijny  - MODLITWA - 4
Karl  Barth - Tajemnica i cud Bożego Narodzenia - 5
Wojciech Kriegseisen - Wilno ewangelickie anno Domini 1990 - 8
Krystyna Lindenberg - „Dobrzy sąsiedzi budują dobre mosty...” - 13
Winfried Lipscher - Pojednaj się najpierw z bratem swoim... - 16

Krystyna  Lindenberg - Religia w szkołach - pierwsze dni - 17
Tadeusz Władysław Świątek - Manufaktura przędzalnicza Jana F. Scharmacha - 19
Włodzimierz Zuzga - Teologia feministyczna - 21
W.Z. - Może i dobrze, że Max Thurian został katolikiem. - WŚRÓD KSIĄŻEK - 23
Wanda Mlicka -  Jest późny wieczór - MYŚLANE NOCĄ - 24