Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

2  dr Dorota Niewieczerzał: Sprawiedliwość

3  Łukasz P. Skurczyński: Moc języka  (kazanie)

OD REDAKCJI

5  Mirosława R. Weremiejewicz: Kościoły ewangeliczne. Takie same jak Kościoły ewangelickie, podobne czy całkiem różne?

7  Tadeusz J. Zieliński: Złożoność ewangelikalizmu

10  George Hunsinger: Kilka uwag o rozumieniu „czystości”

12  ks. Debra W. Haffner: Seksualność a Pismo. Czy Biblia ma do powiedzenia coś innego?

15  William C. Placher: Homoseksualizm

18  Podsumowanie dyskusji i działań Synodu Generalnego w zakresie homoseksualizmu i praw osób homoseksualnych

19  dr Kazimierz Bem: Kalwińskim okiem na polską debatę o in vitro

21  Andrzej Nawrocki: Kilka uwag o zapłodnieniu pozaustrojowym

23  Tomasz Mincer: Synodalny bilans A.D. 2010. Pierwsze pół roku – pierwszy test

25  Marek Isztok: "Inność" Romów w oczach społeczeństwa

26  Wilhelm Najman, Blanka Najman-Kaczorkowa: Pamiętniki urodzonych w Polsce potomków braci czeskich, obejmujące lata 1802-2002 (cz. 3)

28  Julia Lewandowska: Służba turystom w Katedrze św. Idziego

29  ks. Zdzisław Tranda: Wspomnienie o ks. Zdzisławie Pawliku

30  Listy

31  Podziękowanie

32  Jakub Niewiadomski: Rok z pracy Komisji Młodzieży

32  prof. Karol Karski: Prezentacja doktoranta mgra Mirosława Jersaka

33  Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Wiara na co dzień. Pan ujawni to, co ukryte w ciemności

33  Bolesław Leśmian:   Przybyła dusza na klęczka - Z głębokości wołam do Ciebie, Panie

35  Z reformowanego świata

36  Piotr Wilczek: Filozofia Ojców Reformacji

 

Jednota 1-2/2011

 

Kup JEDNOTĘ nr 1-2/2011:


Informacje o prenumeracie