Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

Jan M. Bereza OSB Medytacja dla tych, którzy nie mają czasu

3  ks. Michał Jabłoński Dwaj królowie (kazanie)

Modlitwa

Krzysztof Dorosz Zrozumieć Biblię

6  Symbolika świąt Bożego Narodzenia – rozmowa z dr. Zenonem Waldemarem Dudkiem

Refleksje biblijne:

11  Łukasz P. Skurczyński Problematyczna przypowieść o (nie)uczciwym zarządcy

13  Krzysztof Urban Zelów

15  John Main OSB Święto naszego człowieczeństwa

16  Benedykt zna protestantyzm, ale go nie rozumie – rozmowa z prof. Paolo Riccą

18  Rafał Leszczyński: Tradycje reformacyjne na Podgórzu (Wśród książek)

19  Marek Isztok "Gypsy jazz" – między tradycją a nowoczesnością

21  Listy

24  Magdalena Hruszwicka Jubileusz 20-lecia Chóru Kameralnego KE-R w Warszawie. Refleksje.

26  Aleksandra Błahut-Kowalczyk Wiara na co dzień – Kartki świąteczne

26  Dalajlama Z głębokości wołam do Ciebie, PanieCzłowiek poświęca swoje zdrowie

27  Spis roczny

 

Jednota 11-12/2011

 

Kup JEDNOTĘ nr 11-12/2011:


Informacje o prenumeracie