Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

Ewa Jóźwiak Od redakcji

ks. bp Marek Izdebski Nie możemy zmarnować potencjału
Przy naszej małej liczebności nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie nawet cząstki potencjału, który tkwi w środowisku ewangelickim tylko dlatego, że ktoś formalnie jest członkiem bratniego Kościoła, który nie ma swojej parafii na danym terenie. Potrzebne nam są wszystkie otwarte głowy i silne ręce, aby ożywić i odświeżyć nasz ewangelicyzm, aby mógł sprostać wyzwaniom, które przed nami stoją.

Aleksandra Błachut-Kowalczyk Prośba

Barbara Stahlowa Dorotka udała się Panu Bogu (wspomnienie o dr Dorocie Niewieczerzał)
Dorotka nie była osobą tuzinkową. Wszechstronnie utalentowana, obdarzona ścisłym umysłem matematycznym, logicznie myśląca, muzykalna, dowcipna, z łatwością precyzowała myśli – w mowie i piśmie. Oprócz określenia „z łatwością”, powinnam posłużyć się tu jej ulubionym zwrotem: „z najwyższą starannością”.

ks. Michał Jabłoński Człowiek od spraw niemożliwych do załatwienia (wspomnienie o ks. Lechu Trandzie)
Lech był niejednoznacznym człowiekiem, którego trudno było wpisać w ramy jego pastorostwa, działalności społecznej i charytatywnej. Lech był duchownym o ogromnym oddziaływaniu na otoczenie, trudno było przejść koło niego obojętnie, on również nie przechodził obojętnie obok drugiego człowieka.

Porozumienie luterańsko-reformowane (2012)
Tekst dokumentu podpisanego 22 lutego 2012 r.

O kolejny krok bliżej
Od „Ugody Sandomierskiej” z 1570 r. do „Porozumienia…” z 2012 r. – historia relacji luterańsko-reformowanych w Polsce.

10  Michał Karski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012
Z dwóch względów tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan był dla polskich Kościołów wyjątkowy. Po pierwsze, po raz pierwszy w historii materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Polski. Po drugie, w tym roku przypadły dwie ważne rocznice w historii krajowego ekumenizmu.

11  Ekumeniczny optymizm z ks. Ireneuszem Lukasem rozmawia Michał Karski
(…) przy biblijnej pracy pojawiała się często otwartość i gotowość do dzielenia się różnymi przemyśleniami, czy spostrzeżeniami. Zobaczyliśmy, jak ogromne bogactwo mamy i że nasz konfesyjny sposób patrzenia nie musi być jedynie słuszny i prawdziwy.

14  Jerzy Naziębło Paweł Hulka-Laskowski – wyjątkowy człowiek, wybitny żyrardowianin
Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946) zasłużył na miano najwybitniejszego żyrardowianina. Wywodzący się z robotniczego środowiska potomek braci czeskich, członek żyrardowskiego zboru ewangelicko-reformowanego, związany był z miastem przez całe życie.

16  Rafał Marcin Leszczyński Sakramentologia ogólna Jana Kalwina (cz. 1)
Chcąc zrozumieć krytyczny stosunek Kalwina do rzymskokatolickiego katalogu sakramentów, należy umieścić jego nauczanie w szerokim kontekście historii doktryn teologicznych, ponieważ tylko wtedy będziemy potrafili obiektywnie i prawidłowo ocenić postawę Genewczyka wobec problemu liczby sakramentów.

20  Jerozolimska Wielkanoc w obiektywie
Relacja z wernisażu wystawy „Jerozolimskie Święto świąt”, prezentującej fotografie z Izraela autorstwa ks. Sławomira Ostapczuka (prawosławny) i ks. Romana Pawlasa (luteranin).

21  Te księgi ubogacają z Małgorzatą Platajs rozmawia Michał Karski
(…) poznawanie deuterokanonu może pomagać w odbieraniu ksiąg kanonicznych. Jeżeli nawet protestanci nie uznają ksiąg deuterokanonicznych za księgi natchnione, to mogą z nich czerpać wiedzę i korzystać z dobrych wartości.

23  Ewa Jóźwiak Film o ewangelikach, których Polska nie chciała
Dla mnie „Róża” jest przede wszystkim filmem o Mazurach-ewangelikach. Ten ostatni „zakręt” w dziejach ludu mazurskiego pokazany jest w filmie w dwóch perspektywach: z jednej jako historia ludzi przechodzących piekło powojennej rzeczywistości, kiedy to dla wszystkich innych wojna już się zakończyła i zaczynali szukać normalności i stabilizacji, a z drugiej strony jako opowieść-narracja wyjaśniająca widzom i ludności przybyłej na Mazury, kim jest lud zamieszkujący te tereny, jaka jest jego wiara, jakie wartości są dla niego ważne. I tę opowieść snuje pastor-Niemiec, postać niezwykle ciepła, mądra i ważna dla filmu.

 

Jednota 1/2012

 

Kup JEDNOTĘ


Informacje o prenumeracie