Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

2 Ewa Jóźwiak Od redakcji
Czy w dobie ogólnego kryzysu wartości mamy do czynienia również z kryzysem autorytetów? A może ten kryzys towarzyszył człowiekowi od zawsze?

3 ks. Michał Jabłoński Gdy marzenia się rozwiewają
W wywiadzie Pelego dotyczącym tego, co czuł przed strzałem, znalazłem teologiczny zwrot, jedno religijne słowo w nieoczekiwanym miejscu i otoczeniu. To słowo „łaska”.

5 Marcin Luter Modlitwa poranna

5 Jarosław Świderski Autorytety a demokracja
Przeszło sto lat temu wybrano kilkudziesięciu mędrców (same autorytety), by w głosowaniu demokratycznym rozstrzygali najważniejsze ludzkie problemy. Między innymi ogromną większością głosów orzekli, że żaden twór ludzkich rąk, który jest cięższy od powietrza, nigdy latać nie będzie.

6 Olgierd Krzysztof Benedyktowicz Coaching – duszpasterstwo XXI wieku?
Wiele założeń bliskich coachingowi od dawna jest realizowane w procesie porady pastoralnej, zaś samo poradnictwo pastoralne od długiego czasu jest popularną i ważną formą współczesnego specjalistycznego duszpasterstwa.

9 Czym jest dla mnie konfirmacja?
Zapytaliśmy tegorocznych konfirmantów, czy konfirmacja była momentem przełomowym w ich życiu i jakie widzą dla siebie miejsce w przyszłości w społeczności ewangelików reformowanych.

11 Roman Loth Wehikułem czasu
Obozy młodzieży ewangelickiej, o których mowa, miały miejsce w latach 1947-1954 i gromadziły uczestników z całego kraju. Po upływie czterech dziesięcioleci niełatwo było ponownie skrzyknąć towarzystwo w jedno miejsce.

14 Pielgrzymki do Izraela nie sprzyjają ekumenii z ks. Romanem Pawlasem rozmawia Ewa Jóźwiak
Teren współczesnego Izraela, a w szczególności pielgrzymkowe nastawienie wcale nie sprzyjają refleksji ekumenicznej. Przeciętny pielgrzym nie ma dość odwagi, by „wyłamać się” choć na chwilkę z napiętego programu przygotowanego przez kościelnych organizatorów i popatrzeć na coś innego.

17 Tolerancja drogą do solidarności
We współżyciu z Innymi tolerancja to za mało. Potrzeba nam solidarności z nimi. I dobrych obyczajów, które nie pozwolą na jakiekolwiek formy dyskryminacji.

18 Michał Karski Chrześcijanie w Europie obywatelskiej
Choć nikt na IX Zjeździe Gnieźnieńskim nie podważał idei pluralizmu światopoglądowego w Europie, zauważalne były przynajmniej dwa podejścia w postrzeganiu jego efektów przez chrześcijan.

20 Olgierd Krzysztof Benedyktowicz Metodystyczny znaczy konsekwentny
W Tampie na Florydzie (USA) odbyła się Konferencja Generalna Kościoła metodystycznego. Konferencja Generalna to najwyższe ciało ustawodawcze i prawne tego Kościoła.

21 ks. Zdzisław Tranda Aby ten łańcuch się nie przerwał
Wspomnienie o śp. Dorocie Niewieczerzał

23 Noc Muzeów? – dlaczego nie!
W tym roku w ramach Nocy Muzeów do obejrzenia swoich zasobów archiwalnych, wysłuchania koncertów i poznania historii zaprosiły kościoły ewangelicko-reformowane w Łodzi, Warszawie i Zelowie.

24 Rafał Marcin Leszczyński Obrońca tradycji
Sakramentologia ogólna Jana Kalwina – cz. 2

27 Krzysztof Balawender Wyspa modlitwą o spokój serca?
To film nie tylko o religijności prawosławnej, ten film ma prawosławną duszę.

 

Jednota 2/2012

 

Kup JEDNOTĘ nr 2/2012:


Informacje o prenumeracie