Drukuj

Spis treści:

2 Od redakcji

3 ks. Semko P. Koroza O oglądaniu się wstecz
Wiedza potrzebuje mądrości, by nie stała się niebezpieczną zabawką w rękach głupców i łajdaków. Dlatego zapewne Stwórca w swej mądrości daje nam tyle i taką wiedzę, która ma nas prowadzić ku niemu zamiast narażać na śmierć.

5 Warto przeczytać

5 Jarosław Świderski Sztuka filmowa a ewangelizacja
Jestem posiadaczem serii filmów na DVD, opracowanych na motywach biblijnych. Włożono w nie wiele trudu i wykorzystano najnowsze osiągnięcia sztuki filmowej. Ale oglądam je zawsze z pewnym rozdrażnieniem.

6 Ewa Jóźwiak Synod 2012
Obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przeżywaliśmy w mijającym roku czterokrotnie. Ważną sprawą były wybory biskupa i prezesa Synodu. Członkowie Synodu zdecydowali też, że należy więcej czasu poświęcić nowelizacji „Prawa wewnętrznego” Kościoła.

8 Elżbieta Jóźwiak Łódzki jubileusz
7 października 2012 r. odbyła się w łódzkiej parafii jubileuszowa uroczystość związana z 80. rocznicą poświęcenia budynku kościelnego i 110. rocznicą ukonstytuowania się Kolegium Kościelnego.

10 Michał Karski Lubelska debata o Reformacji
Reformacja przyniosła radość odnowy i smutek podziału, dała impuls do stawiania nowych pytań, ale zrodziła też stereotypy. Lubelska debata pokazała, że warto o spuściźnie reformacyjnej rozmawiać w ekumenicznym gronie.

12 Michał Karski Budowniczemu Mostów
Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej przyznał tegoroczną nagrodę Pontifici – Budowniczemu Mostów ks. Zdzisławowi Trandzie, byłemu biskupowi Kościoła ewangelicko-reformowanego. To pierwszy niekatolik, który otrzymał to wyróżnienie.

13 Wolność to odpowiedzialność
O 500-leciu Reformacji, kryzysie ekonomicznym i trudnej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie mówiono podczas VII Zgromadzenia Ogólnego Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie.

14 Rafał M. Leszczyński Łaska a sakrament. akramentologia ogólna Jana Kalwina (cz. 4)
Sakrament – według Kalwina – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej. Definicja ta, wywodząca się nota bene z sakramentologii Augustyna, uznawana była również przez teologów rzymskokatolickich, jednak pojmowali ją oni inaczej niż Kalwin.

18 Mirosława R. Weremiejewicz Dyskusja nad „bezdyskusyjnym”. 30 lat Dokumentu z Limy
Z jednej strony jest to dokument absolutnie wyjątkowy, gdyż podpisali go przedstawiciele Kościołów wszystkich tradycji wyznaniowych. Z drugiej strony – pozostawił on ogromny niedosyt ogólnością sformułowań, a każda rodzina kościelna uważa, że został tam dokonany „ukłon” w stronę „tych innych”.

22 Agnieszka Komicz Ekologiczny Żychlin
W przyszłości parafia planuje organizację kolejnych edycji edukacji ekologicznej oraz wycieczek ekologicznych. Liczymy bowiem, że uczestnicy takich zajęć zwrócą większą uwagę na drobne, ale bardzo ważne czynności na rzecz środowiska.

24 Irena Scholl 220 lat cmentarza przy Żytniej
Niektórzy mówią o cmentarzu przy ul. Żytniej: panteon, porównując go z paryskim, gdzie znajdują się groby wybitnych ludzi.

28 Adrian Uljasz Lucyna Ćwierczakiewiczowa – kontrowersyjna kalwinistka
Na przykładzie Ćwierczakiewiczowej widać, że nie wszyscy polscy ewangelicy zasłużeni dla ojczystej kultury byli osobami o nienagannej postawie etycznej. Żaden człowiek wierzący nie jest doskonały, a wyznawane zasady religijne i etyczne winny nas skłaniać do stałej pracy nad sobą i swym stosunkiem do bliźnich.

30 Listy

30 Duchowy wymiar filmu z Krzysztofem Doroszem rozmawia Michał Karski
Pierwszy raz zasiadałem w Jury Ekumenicznym i pierwszy raz brałem udział w festiwalu filmowym. Jury Ekumeniczne wybiera filmy, które w jakiś sposób wnoszą wartości duchowe. Nie jest to łatwe.

31 Michał Hucał Żelazna dama, czyli gdy przemija życie
„Żelazna dama” jest przede wszystkim filmem o czymś obcym dla dziś promowanego energicznego i „światowego” stylu życia, bowiem opowiada o starości, samotności i demencji.

 

Jednota 4/2012

 

Kup JEDNOTĘ nr 4/2012:


Informacje o prenumeracie